Terug naar Nieuws.

Kleiner wonen in Berltsum ontvangt bijdrage ‘Losse Fearren’

Werkgroep kleiner wonen in Berltsum heeft een bijdrage mogen ontvangen van Losse Fearren. Daarnaast valt de werkgroep inmiddels onder de vleugels van Stichting Berltsumer Belangen(SBB). 

 

Deze maand zal het project binnen de Pilot omgevingswet worden besproken. Binnen deze pilot is het draagvlak van groot belang en waar mogelijk worden regels aan de kant geschoven. Hiermee loopt gemeente Waadhoeke voorop in Nederland.

Losse fearren is een initiatief van Wonen Noordwest Friesland. Zij zien de meerwaarde in het creëren van circa 10 kleine duurzame woningen voor ouderen op de plaats van de voormalige school OBS Lyts Libben ‘’een leuk en belangrijk initiatief voor heel het dorp’’. De verstrekte subsidie is bedoelt om de inwonersparticipatie te vergroten. Ook heeft Stichting Berltsumer belangen de werkgroep onder haar vleugels genomen. Dit geeft de werkgroep meer mogelijkheden.

Kleiner wonen in Berltsum wil aan de KJ. Van den Akkerstraat circa 10 kleine duurzame woningen voor ouderen realiseren. Inmiddels hebben de eerste geïnteresseerden zich al gemeld en heeft de buurt positief gereageerd en veel suggesties gegeven tijdens een informatiebijeenkomst. ‘’Wij zijn blij met alle positieve berichten en de mogelijkheden die de pilot met zich mee brengt, wij zien de toetsing dan ook met vertrouwen tegemoet’’ aldus woordvoerder Robert van der Spek.