Terug naar Nieuws.

Kick-off SamenLoop voor Hoop Franeker

Zaterdag 15 september wacht Franeker en omstreken de grote aanjager voor de SamenLoop voor Hoop
Franeker 2019; in SamenLooptaal de kick-off. Iedereen die deze aftrap mee wil beleven, is om 19.30 uur
welkom in De Opslach/RSG Simon Vestdijk, IJsbaan 4-6, Franeker.

 

Inspiratie

Natuurlijk blikken we kort terug op onze eerste SamenLoop in 2015, maar we kijken vooral vooruit naar
de editie van 5 en 6 juli 2019. Wat staat er te gebeuren, hoe draag je je steentje bij? Als loper, als
vrijwilliger, als sponsor et cetera? Bij de kick-off doe je inspiratie op, word je verfrissend aangestoken
door het SamenLoopvirus.

Persoonlijke ervaring

Kanker heeft een grote impact op wie het treft. Zo iemand is Mirjam Holwerda. In 2015 leek de kanker in
haar lichaam ongeneeslijk en zweefde ze op het randje van de dood. Maar ze is er nog en actief in de
organisatie. Tijdens de kick-off vertelt ze haar bijzondere verhaal.

Wat is SamenLoop voor Hoop

Voor wie het nog niet weet: De SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette op een
afgebakend terrein. In Franeker zijn ook hardlopers welkom. Het initiatief komt van KWF
Kankerbestrijding, de invulling is aan plaatselijke commissies. Om je een beetje een idee te geven, in
Nederland staan er voor 2018 rond de 40 SamenLopen op de kalender.

De opbrengst
De opbrengst is bestemd voor onderzoek naar kanker. Het liefst met mooi wat nullen voor de komma.
Daarom doen we er alles aan de kosten van het evenement zo laag mogelijk te houden. Vrijwilligers en
sponsors zijn daarvoor broodnodig.

De ziel

Maar de SamenLoop is veel meer dan inzamelen van geld. Het zijn 24 bewogen uren, waarin we stilstaan
bij kanker, met een traan bij geliefden die we verloren, met een lach wanneer er hoop of genezing is en
met alle emoties daar tussenin. Bij onze eerste editie in 2015 hebben we die ervaringen samen mogen
delen. De saamhorigheid was in één woord hartverwarmend. Dat smaakt naar meer, dat smaakt eerst
naar de kick-off voor Franeker én vooral ook de omstreken. Proef ‘t!

Meer informatie: samenloopvoorhoop.nl/franeker