Terug naar Nieuws.

Ingezonden - Meetbaar respectloos

Zaterdag 24 november, was het weer zover. De lieve oude Sinterklaas deed Berltsum weer aan met maar liefst 20 Zwarte Pieten. Een prachtig bont schouwspel!

 

Allemaal ouders en kinderen op de kade, blije gezichten, Sint en zijn Pieten komen met boot, treintje en Cadillac aan en vervoeren zich met de koets begeleid door Op Maat naar het Heechhout. Wat een vrolijk prachtig feest.
In het Heechhout werd er gezongen, gedanst, gesproken en ook bezocht Sinterklaas nog met zijn hele hofhouding Berlingahiem. Wat een plezier, wat een inzet, alleen maar lof!

 

Ik tel even alles op wat er aan uren werd geïnvesteerd in dit feest. En dat is niet ruim bemeten.

Vergaderingen bestuur Piipskoft   6 x 3 uren =   18
Voorbereiding - Sint en Pieten   2 x 21 uren =   42
De dag zelf - Sint en Pieten   21 x 8 uren =   168
Schmink   3 x 5 uren =   15
Verkeersregelaars   3 x 2 uren =   6
EHBO   2 x 5 uren =   10
Geluidstechnici   2 x 5 uren =   10
Vrijwilligers Heechhout   3 x 4 uren =   12
Bestuurders boot, treintje, koets en Cadillac   5x3 uren =   15
Muzykferiening Op Maat   30 x 2 uren =   60
Opruimen   4 x 3 uren =   12
Overige vergeten uren, o.a. soep koken, broodjes       10
Totale uren       386

 

Wat is het dan jammer dat een grote groep ouders zich in 't Heechhout niet 45 minuten stil kan houden. En bovendien aan hun jeugd het voorbeeld niet kunnen geven hoe men zich behoord te gedragen tijdens dit soort bijeenkomsten: Luisteren, er niet door heen praten, ingrijpen als kinderen over en achter het toneel rennen en op geluidsapparatuur klimmen. Jammer.

 

386 uren inzet t.o.v. 45 minuten fatsoen

 

Het is meetbaar respectloos!! Ik baal ervan.

Mei freonlike groetnis,
Janneke Bergsma