Terug naar Nieuws.

Het eerste coöperatieve zonnestroomproject gaat van start.

De Enerzjy Koöperaasje Duorsum Berltsum-Wier wil verduurzaming realiseren door samen met dorpsbewoners energieprojecten uit te voeren. 

 

Wij zijn er van overtuigd dat de energie van de toekomst zowel duurzaam als ook lokaal zal worden opgewekt. Iedereen in Berlikum, Wier en de directe omgeving kan meedoen in het project middels zogenaamde zonparticipaties. Eén zonparticipatie betekend één zonnepanelen. Het project is juist uitermate geschikt voor mensen die geen zonnepanelen kunnen plaatsen op eigen dak of daar tegenop zien met alle consequenties.

Het eerste project zal gerealiseerd worden op het dak van Fa. ESV in Berltsum. De ESV directie heeft een deel van het dak beschikbaar gesteld aan de Enerzjy Koöperaasje om daar zonnepanelen op te plaatsen. In totaal kunnen er 220 panelen worden geïnstalleerd. Realisatie is in twee fasen opgedeeld. Binnenkort start installatie van de eerste fase met 110 zonnepanelen voor het eerste coöperatieve zonnestroom project in Berltsum! Hiervoor zijn 12 inwoners die elk met meerdere participaties deelnemen. April zijn de participatieovereenkomsten ondertekend en binnenkort wordt de opstalovereenkomst ondertekend. Twee-derde van de installatie kosten worden gefinancierd vanuit het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy. Dit fonds is opgericht met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Deze lening wordt met een deel van de opbrengst terugbetaald. De deelnemers beslissen over het overige deel van de opbrengsten.
Deelnemers zien per zonparticipatie jaarlijks een teruggaaf op de energierekening van de energieleverancier. Elke deelnemer is overigens vrij in de keuze van energieleverancier.
Zie de website www.duorsumberltsumwier.frl wanneer je meer wil weten en mogelijk zou willen deelnemen aan fase twee bij de Fa. ESV. Hier vind je ook het Informatiememorandum dat is opgesteld over het Zonnecollectief Berltsum-Wier waarin alle details uitgebreid en gedetailleerd worden toegelicht.
Bijgaande foto: ondertekening overeenkomsten met een deel van de deelnemers aan het project.