Terug naar Nieuws.

Gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers 45 jaar

Dit jaar vieren de Bliid Boadskip Sjongers dat zij al 45 jaar “it bliid boadsklp” zingend en muzikaal naar voren brengen. Op twee momenten in 2019 zullen zij hier bij stilstaan.

 

Zondag 14 april is er een dank-zangdienst in de Koepelkerk van Berltsum. Deze dienst begint om 19.30 uur met Jacob Dijkstra als organist (bekend van o.a. Die Twa). In dit samenzijn wordt er stil gestaan bij 45 jaar Blliid Boadskip Sjongers en Pasen, het feest van hoop en vooruitzicht! Van harte welkom, collecte voor de onkosten!
Het jubileumconcert is op 09 november 2019 in Berltsum met als speciale gast het Frysk Jeugd Orkest (o.l.v. Theo Brouwer)
Sinds de oprichting in het voorjaar van 1974, in een tijd waarin veel gospelkoren zijn opgericht, is er natuurlijk veel veranderd. Eén ding is altijd gebleven: de gedrevenheid van leden én van dirigenten heeft ervoor gezorgd dat top op de dag van vandaag in 2019 dit koor nog bestaat!
Sterker nog, het koor zit in de groei. In de afgelopen tijd is er gezocht naar extra muzikanten om een combo te vormen en dat is gelukt! De Bliid Boadskip Sjongers zijn echter nog wel op zoek naar een slaggitarist en mannenstemmen!
Belangstelling? Bel of mail met Lysbeth Lubberts (058-257.5855) of lysbeth3664@hotmail.com of kom eens op onze repetitie-avond (maandags) in de grote zaal van de Kruiskerk te Berltsum (meer info: www.bbsberlikum.nl).