Terug naar Nieuws.

Geliefden voor 400 jaar

In Berltsum hangt sinds 1593 een klok in de toren. Aanvankelijk in de oude Kruiskerk en later in de huidige Koepelkerk. In 1663 kreeg deze gezelschap van een zwaardere klok.

 

Samen waren ze in een mooie interval te horen in de wijde omgeving. Ten tijde van Napoleon verkochten de Berltsumers, door geldnood gedwongen, de mannenklok aan de Duitse stad Mannheim. In de Tweede Wereldoorlog werden beide klokken naar beneden gehaald en weggevoerd met het doel omgesmolten te worden. In Berltsum huilde de klok twee uur aaneen. De geliefden overleefden het allebei maar bleven gescheiden.


Laat je meevoeren door een dramatische muzikale vertelling over de twee geliefden die door het lot uit elkaar werden gerukt maar nu na eeuwen eindelijk weer samen in Berltsum te horen zijn. 

Onder leiding van tenor Albert Bonnema m.m.v mezzo-sopraan Ekaterina Levental, bariton Frans Fiselier, professionele musici, Muzykferiening ‘OpMaat’, een groot projectkoor, vrijwilligers uit Berltsum en omstreken.

Wolsto meidwaan/Wil je mee doen?
Wij zoeken heel veel vrijwilligers: koorzangers, toneelspelers, decorbouwers, kostuum makers etc. 
Koorrepetities vanaf 6 februari op dinsdagavond 19.30 – 22.00 uur
Vanaf 6 maart repeteren allen op dinsdagavond 19.30 – 22.00 uur
Vanaf 7 april ook op zaterdag 10.00 – 16.00 uur
Generale repetitie 1 mei 19.00 – 22.00 uur 


Mis deze bijzondere productie niet waar de hele mienskip bij betrokken is en meld je aan bij: Jan van Assen: j.vanassen@hetnet.nl