Terug naar Nieuws.

Bord éénrichtingsverkeer Lytse Buorren 150 meter verplaatsen

 

In de oude situatie voor 2017 stonden de auto's en bedrijfsbussen dwars op de Lytse Buorren wegens parkeertekorten waardoor hulpdiensten hun weg niet konden vinden qua ruimte. Naar aanleiding hiervan heeft het College van de toenmalige gemeente Menameradiel besloten om een éénrichtingsverkeer in de Lytse Buorren te laten invoeren. Tegelijkertijd zijn in de nieuwe plannen twintig nieuwe en schuine parkeervakken aangemaakt waardoor alle ruimte is dat gemotoriseerde voertuigen elkaar gemakkelijk kunnen passeren.

Een uitzondering is het laatste gedeelte waar vier auto's geparkeerd staan naast Salon Grietje. Op de foto is dat duidelijk te zien aan het einde van de Lytse Buorren dat de weg hier tweemaal zo smal is. Meerdere bewoners van de Lytse Buorren hebben gevraagd om het éénrichtingsverkeersbord 150 meter te verplaatsen achter Salon Grietje. En het parkeerverkeer de vrije keuze te laten om door de Buorren te rijden of terug over de toegankelijke Hôfsleane. Veel bewoners van de Buorren (nummers 75-100) hebben ook aangegeven dat het veel drukker is geworden in de Buorren. Bovendien is dit smalle gedeelte zeer ontoegankelijk voor auto's met karren of grotere bedrijfsbussen om hier de bocht te nemen.

De bewoners van de Lytse Buorren zijn niet bij de inloopspreekuren betrokken geweest betreffende de nieuwe verkeerswijziging 'éénrichtingsverkeer' en daarom wederom de vraag aan de gemeente Waadhoeke of het verkeersbord verplaatst kan worden achter Salon Grietje en dat alleen op het smalle stuk van de Lytse Buorren een éénrichtingsverkeer geldt. De gemeente Waadhoeke heeft laten weten om een proef van een jaar te willen laten doen, maar het is nu al volstrekt duidelijk dat alleen een éénrichtingsverkeer naast Salon Grietje nodig is.

Hieke Joostema-Greidanus