Terug naar Nieuws.

Berltsum krijgt MFC

Op donderdag 8 oktober jl. is de raad Waadhoeke unaniem akkoord gegaan met de extra financiering die nodig is om het MFC  "it stedhûs" te realiseren.

Goed voor Berltsum en haar inwoners.

 

Als Berltsumers kunnen we trots zijn op dit akkoord.

Dit geeft de ruimte aan de ridders van Berltsum om verder te gaan met de ontwikkeling van het MFC. Dit geeft ook ruimte aan verdere ontwikkeling van het dorp. Hierdoor komt de realisatie van de nieuwe Poeisz supermarkt dichterbij en worden de verschuivingen van de huidige verenigingen en voorzieningen naar "It stedhûs" een feit.


Een dankwoord aan de deelnemers van de werkgroep MFC "de ridders van Berltsum"' van Stichting Berltsumer Belangen, die 8 jaar hebben gestreden voor dit mooie plan.
De ridders kunnen nu bezig met de verdere uitwerking van de plannen.


Op ludieke wijze werd door burgemeester Waanders van de Waadhoeke, de sleutel symbolisch overhandigd aan Bauck van Hemmema, die de sleutel namens het dorp in ontvangst nam.

 

 

Foto's