Terug naar Nieuws.

Afrondende werkzaamheden in de Buorren

Vanuit de gemeente Waadhoeke is bekend geworden dat de volgende afrondende werkzaamheden nog in de planning staan. De Brouwerssteech wordt in februari bestraat, evenals het laatste stukje voetpad schuin tegenover Bakkerij Wijnsma.

 

De boombakken zijn inmiddels geplaatst. De bomen en beplanting komen in maart. De aangebrachte beuken en boombakken worden door de gemeente Waadhoeke onderhouden, omdat deze op openbaar terrein staan. Er komen nog bomen in het grote grasveld voor het appartementencomplex Berlinga State aan de Hôfsleane. Dit als compensatiegroen voor de bomen die weggehaald zijn voor de twintig nieuwe, parkeerruimtes in de Lytse Buorren. Om de parkeervakken komen struiken (Hypericum) als erfafscheiding en meer groen en kleur. Dit om de auto's te camoufleren en dat de ruimtelijke uitstraling in de Lytse Buorren minder blikkerig met auto's zal worden voor een verbeterd natuurlijk aanzicht. Deze werkzaamheden zijn vertraagd door de extreem natte weersomstandigheden. De nieuwe straatverlichting wordt in maart geplaatst. In mei komen de bankjes. Het wordt dus maandelijks steeds mooier in de (Lytse-)Buorren.

Een punt van aandacht is het kruispunt Buorren/Vermaningsstrjitte/Krússtrjitte/It Skil. Vanaf It Skil is het bord 'verboden in te rijden' duidelijk te zien. Aanwonenden en weggebruikers hebben ook aangegeven dat het kruispunt gevaarlijker is geworden. Want vanaf de Krússtrjitte en Vermaningsstrjitte is nauwelijks het nieuwe verkeersbord herkenbaar. Automobilisten rijden zonder dat het kunnen zien tegen het verkeer de Buorren in. Voor andere weggebruikers (auto's, fietsers, scooters) levert dit gevaarlijke situaties op. De gemeente Waadhoeke gaat in april dit kruispunt in zijn geheel opnieuw inrichten rekening houdend met de nieuwe verkeerssituatie. Ook heeft ondergetekende bij de gemeente aangegeven dat er tijdelijk een geel bord met de tekst 'Let op: rijrichting gewijzigd' aan de grote verlichtingspaal bij Buorren 97 geplaatst moet worden. Voor regioverkeer uit Minnertsga en Sint Jacobiparochie bijvoorbeeld moet het ook duidelijk zijn dat de rijrichting na tientallen jaren is gewijzigd, zodat deze weggebruikers niet tegen het verkeer inrijden.

Mochten er nog vragen zijn over de herinrichting van de Buorren, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Waadhoeke, Sido Smit (projectleider) of Theun Wever (beleidsmedewerker (verkeer/verkeersborden), telefoon 0517-380380.


Foto en tekst: Hieke Joostema-Greidanus