Terug naar Nieuws.

Negen straten tegelijk aangepakt in Berltsum voor fusie met Waadhoeke

 

Het zal geen enkele Berltsumer ontgaan zijn dat de gemeente Menameradiel op acht plaatsen tegelijk aan het werk is. Wegomleidingen en aanpassen van de snelheden om de werkzaamheden te passeren is een dagelijks gegeven. Voordat de gemeente Waadhoeke wordt, is Berltsum er voor de komende jaren klaar voor. De gemeente zet volop in om de openbare ruimte te herstellen, te vernieuwen en te moderniseren. Berltsum is klaar voor de Waadhoeke, maar ook in omliggende dorpen en buurtschappen wordt fors geïnvesteerd om de dorpen te upgraden. Wegen en openbaar groen en daarmee het straatbeeld wordt grondig hersteld. Hieronder volgt een foto-impressie gemaakt op 31 oktober met beschrijving van de fotonummers in Berltsum:

24: Werkzaamheden in de Buorren


35: Foto bestrating Bûterhoeke


37: Foto Molestrjitte
 
41: Herstel Kleasterdyk en aanmaak voetpad
 
50: De Pôlle wordt vlakgemaakt
 
53: Pand Biesma wordt gesloopt
 
54: Waterproblemen in Twibak en herstrating 
 
57: Herbestrating in Meseame

58: Eijck van Heslingastrjitte

Kijk voor de foto's bij de downloads. ( Foto's gemaakt door H. Joostema- Greidanus )