Terug naar Nieuws.

Aanbod voor mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid

Vanuit het Steunpunt Mantelzorg wordt sinds twee jaar het mantelzorgcafé PLUS georganiseerd.
Dit mantelzorgcafé is voor mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid.
In navolging hiervan starten wij eind mei met gestructureerde lotgenoten bijeenkomsten: Veerkracht en Verbinding

 

Steun voor naastbetrokkenen en mantelzorgers van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Dit aanbod bestaat uit tien bijeenkomsten van twee uur per avond. In deze bijeenkomsten krijgt u inzicht in uw eigen proces van zorgen voor een ander en handvaten om te gaan met uw rol in dit ziekte- en herstelproces van degene die u (mede)verzorgt of begeleid.
Het doel van deze bijeenkomsten is het versterken van draagkracht van mantelzorgers en het verminderen van eenzaamheid door mantelzorgers met elkaar in contact te brengen.
Binnen de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
• Hoe ga ik om met overbelasting
• Hoe kan ik sterker in mijn schoenen staan
• Hoe voorkom ik mijn eigen isolement
• Hoe vraag ik steun en hulp en bij wie
• Waar vind ik lotgenoten

Hoe werkt het
Voordat u kunt deelnemen aan een lotgenotenbijeenkomst, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen u en de familie-ervaringsdeskundige (Sietske van der Weg en Ignatia Veltman). Dit doen wij om samen te ontdekken of dit aanbod op dit moment voor u passend is. Soms zijn de emoties nog zo heftig dat er meer individueel contact en steun nodig is, voordat men in een groep mee kan praten.

Kosten
Als mantelzorger uit de gemeente Waadhoeke is deelname gratis.

Data en locatie
22, 29 mei, 5, 12 juni, 3, 10 juli. De overige bijeenkomsten na de zomervakantie

Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: De Skûle welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker

Belangstelling?
U kunt zich aanmelden bij Ignatia Veltman, coördinator mantelzorg bij De Skûle Welzijn.
Bel: 0517 393750 of mail naar: i.veltman@deskule.nl