Terug naar Nieuws.

€ 70 naar huiseigenaren voor energiebesparing

Alle huiseigenaren in de gemeente Waadhoeke krijgen € 70,-. Hiermee kunnen zij
producten aanschaffen om hun huis te verduurzamen en zo energie te besparen.

 

Op 28 of 29 augustus ontvangen de huiseigenaren een brief over deze cashback actie. De actie
wordt bekostigd door een subsidie van het Rijk en wordt uitgevoerd in samenwerking met
Winst uit je woning. Er is in totaal een budget van € 481.438,- voor Waadhoeke
beschikbaar. De actie loopt van 17 augustus 2020 tot en met 31 maart 2021 óf totdat het
budget op is.


In de brief van de gemeente staat een persoonlijke code. Met die code krijgt men na de aankoop van
een product het bestede bedrag terug. Met de € 70,- kunnen mensen kleine energiebesparende
producten aanschaffen zoals tochtstrippen, ledlampen, een slimme thermostaat of misschien een
bijdrage aan dakisolatie of vloerisolatie. De volledige lijst met producten waarvoor het geld is te
gebruiken vindt men op www.winstuitjewoning.nl. Waar het product wordt aangeschaft, maakt niet
uit.


Alle beetjes helpen Wethouder Jan Dijkstra roept alle mensen op om mee te doen aan deze actie. “It belangrykste doel is
sjen litte dat elts wat dwaan kin oan duorsemer libje. Der wer efkes echt mei oan de gong wêze is
hiel wat wurdich. En as dat ek noch skeelt op jo enerzjyrekken is dat hielandal moai. Alle bytsjes
helpe!”

Noot voor de redactie
Heeft u vragen over dit persbericht? Dan kunt u terecht bij team communicatie van de gemeente Waadhoeke
via 0517 – 380 464 of communicatie@waadhoeke.nl.