Terug naar Nieuws.

“De Beleeftuinen van Joostema"

Ferskate fruithofkes, unyke pergola, in soart ferskaat oan beammen, blommen, hagen en struken op 3000 m² tusken de skiep en hinnen.

 

Elke dei iepen oant ein septimber 2020: op ôfspraak individueel, mei kunde of yn groepen
Reservearje tusken 8.00 en 10.00 oere: 0518-462542 foar in rûnlieding fan 1,5 oere
€ 4,- per persoan
Adres tunen: Wiersterdyk 6A te Berltsum
Fan herte wolkom!