Terug naar Nieuws.

6 juni 2018: mantelzorgcafé PLUS

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag 6 juni een Mantelzorgcafé PLUS, met als thema: “Ontspanning”.

 

Dit mantelzorgcafé PLUS is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid (problematiek) in de regio Noordwest Friesland, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.

Dit mantelzorgcafé PLUS is ontstaan uit een samenwerking tussen Sietske van der Weg, familie-ervaringsdeskundige en coördinator mantelzorg bij Kearn Welzijn en Ignatia Veltman, coördinator mantelzorg van De Skûle Welzijn.
Het thema voor het mantelzorgcafé PLUS is: Ontspanning.


Sietske van der Weg en Ignatia Veltman geven deze avond op een actieve wijze invulling aan het onderwerp ontspanning.

Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker
Het mantelzorgcafé PLUS is geopend van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.
Aanmelden voor deze avond is verplicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman,
Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel - De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl