Terug naar Nieuws.

25 november 2020: mantelzorgcafé PLUS

Het Steunpunt Mantelzorg Waadhoeke organiseert op 25 november een Mantelzorgcafé PLUS, met als thema: “Mijn verhaal in beeld”.

 

Dit mantelzorgcafé PLUS is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid (problematiek) in de regio Noordwest Friesland, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.

Sietske van der Weg werkt als familie ervaringsdeskundige bij de GGZ. Zij neemt u deze avond mee in haar eigen verhaal als mantelzorger en naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid en hoe zij uiteindelijk familie ervaringsdeskundige is geworden.

Locatie: De Skûle Welzijn in Franeker. (Vervoer een probleem? Wij denken graag mee.)
Het mantelzorgcafé PLUS is geopend van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.
Aanmelden voor deze avond is verplicht.
Deze avond wordt met in achtneming van de RIVM richtlijnen georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelien Ellerman,
Centrum Mantelzorg Waadhoeke- De Skûle Welzijn, 0517- 393750, a.ellerman@deskule.nl