Nieuwe beplanting in de Kersehof door inzet bewoners.