Nieuws

Februari 2019

Promotiefilmpje MFC It Stedhûs
Inmiddels zijn de helft van alle benodigde obligaties voor het nieuwe MFC verkocht. Dat betekent dat er nog 50.000 euro, 200 obligaties verkocht moeten worden voor de verbouw van de Kruiskerk kan beginnen. Bekijk het filmpje en ontdek waarom het MFC zo hard nodig is!

https://www.youtube.com/watch?v=N7wCLxT0NTs

 

 

 

Juni 2018

Op 26 mei, tijdens Hihgwood Live, maakte Erik Jansen de nieuwe naam voor het MFC bekend. Misschien kunt u zich het nog herinneren, dat was niet één uit het rijtje van de verkiezingswedstrijd van 2018. We hoorden de naam langskomen op de nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door Berltsum de 12de Stad.
Met dank aan Joke Tuinenga. De klik was er direct. 

Berltsum, de 12de Stad heeft binnenkort haar eigen Stedhûs!

Vanuit het Europese LEADER-programma is in Noordoost en Noardwest Fryslân subsidie beschikbaar voor gebiedsbrede projecten 'fan ûnderen op', die bijdragen aan de ontwikkeling van deze gebieden. Het gaat hierbij om subsidieaanvragen vanaf € 43.750,=. Vanuit dit fonds is mogelijk € 130.000,= subsidie beschikbaar.

 

Mei 2018

Crowdfunding certificaten voor MFC Berltsum

2018 is het jaar van ed veelbesproken Culturele Hoofdstad van Europa. Het thema van dit LF2018 is 'Mienskip'. Dit is eigenlijk ook al vanaf het begin het thema van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Berltsum. IN 2013 hebben we het MFC aan Berltsum gepresenteerd: 'We smiete de lapen gear'. Oftewel, diverse verenigingen in Berltsum gaan met elkaar en samen door op een plek.

We hebben een fantastisch ontwerp en heel veel verenigingen die graag naar het MFC Berltsum willen. Na jaren hard werken, acties en vooral lange procedures zijn we er bijna. Het 1,7 miljoen euro kostende MFC hebben we op 150.000 euro na bij elkaar. Dit laatste bedrag krijgen we niet bij elkaar met de verkoop van pepermunt of een loterij. Dit bedrag zullen we als Berltsumers bij elkaar moeten brengen.
We vragen de inwoners van Berltsum niet om zomaar een bedrag over te maken (mag uiteraard wel…) maar we gaan eind mei starten met een certificaten actie.

Hoe werkt dit?
Als inwoner of bedrijf uit Berltsum kun je het MFC een renteloze lening geven van minimaal 250 euro. Hiervoor krijg je een certificaat. Met dit certificaat kun je geen geld verdienen, maar het kost je ook niets. Binnen 15 jaar krijg je het bedrag, zonder rente, van het MFC terug.
Als het MFC straks gebouwd is en we draaien een paar jaar, dan gaan we jaarlijks van een aantal mensen hun certificaat terug kopen. Voor deze actie is een reglement opgesteld waarin de werkwijze en bijvoorbeeld ook de voorwaarden duidelijk zijn omschreven.
Binnenkort komen de vrijwilligers van het MFC een flyer met alle informatie bij u thuis brengen en organiseren we voor belangstellenden voor deze actie een informatie avond.

Wilt u al eerder contact met een vrijwilliger van het MFC, mail ons op mfc@berlikum.com! Het MFC bouwen we samen!

 

Mei 2018

Klik op de link voor het nieuwsbericht uit de Leeuwarder Courant. Artikel LC

 

November 2017

De provincie Fryslan geeft een bijdrage van 125.000 euro om het MFC te realiseren. Deze subsidie bestaat uit verschillende onderdelen. 75.000 euro is het maximale bedrag voor een dorpshuis voor een dorp met minder van 3000 inwoners. Vanwege de investeringen in een duurzaam gebouw werd er ook een subsidie van 50.000 euro toegekend.

 

Juli 2017
Inmiddels is ongeveer 75% van de aangevraagde subsidies toegekend. Het VSB fonds kende het MFC een subsidie van 30.000 euro toe. Het Oranje Fonds deed er een schepje bovenop met een subsidie van 40.000 euro. Tot slot draagt de Woningbouwvereniging Noordwest Friesland haar steentje bij met maar liefst 75.000 euro!