Financien

 

De funding van het MFC gaat gestaag door. De barometer is inmiddels weer omhoog gegaan. In het nieuwe overzicht ziet u de actuele stand van zaken.

 

Stand van zaken MFC Berltsum per 03-04-2018

Bouwkosten     € 1.850.000
Eigen werkzaamheden (inschatting)     € - 100.000
Verlaging aannamesom     € 0
Overdrachtbelasting     € 16.500
Ander onvoorzien     € 20.000
      ---------------
Stichtingskosten     € 1.786.500
       
Gemeente subsidie € 513.333  
Gemeente lening € 513.333  
Noordwest Fryslân subsidie € 75.000  
Provincie Fryslân subsidie € 125.000  
VSB subsidie € 30.000  
Oranjefonds subsidie € 40.000  
Btw voordeel op Horeca deel btw voordeel € 100.000  
Rabo Coöperatie fonds subsidie € 1.500  
Div. activiteiten dorp (reeds binnen)   € 2.500  
    ---------------  
      € 1.400.666
      ---------------
      € 385.834
       
Mogelijkheden      
Eventuele dotatie door st. Hûnenest schadepenningen € 75.000  
Leader   € 130.000  
Overige subsidiënten subsidie € 70.834  
    ---------------  
      € 275.834
      ---------------
      € 110.000
       
Actie stuurgroep / dorp en betrokkenen      
Crowdfunding: uitgifte certificaten   € 75.000  
Loterij   € 50.000  
Stoelendans en helder glas   PM  
Overige activiteiten dorp diverse acties € 5.000  
    ---------------  
      € 130.000
      ---------------
Saldo per 03-04-2018     € 20.000

 

Doelstelling van de stuurgroep is om middels acties in en rond het dorp het ingeschatte tekort van € 75.000 te dekken.