Financiën

Stand van zaken MFC Berltsum per 01-02-2019


Bouwkosten nb                                                       1.850.000
Eigen werkzaamheden (inschatting)                         - 100.000
Verlaging aannamesom                                            - 16.500
Overdrachtsbelasting                                                  20.000
Ander onvoorzien                                                       20.000

Stichtingskosten                                                    1.786.500

Gemeente subsidie                                                   513.333
Gemeente lening                                                      513.333
NW Fryslân subsidie                                                   75.000
Provincie Fryslan                                                      125.000
VSB fonds subsidie                                                     30.000
Oranjefonds subsidie                                                  40.000
BTW voordeel op horeca deel                                    100.000
Rabo coöperatie fonds                                                  1.500
Donatie Stichting Hûnenest                                         75.000
Europese Leader Húskeamer Stedhûs                         130.000

Diverse activiteiten dorp                                               6.334

totaal toegezegd                                                    1.609.500

lopende aanvragen / overige subsidienten /
subsidie                                                                     77.000
Obligaten actie                                                           50.000
___________________________________________________________________________-

Tekort per 01-02-2019                                                50.000