Informatieavond Hemmemapark

12 november 2022 - 20:00 tot 22:00

Info:

Stichting Hemmemapark houdt een informatieavond op woensdag 12 november om acht uur in. Het beheer, het onderhoud en de financiën van het park komen aan bod. Na de pauze zal Maartje van Sluis aan de hand van foto’s vertellen hoeveel moois er in het Hem

Tijdens haar opleiding tot natuurgids heeft ze veel foto’s gemaakt van de natuur in de oude boomgaard en de bloemenweide.

Maartje besteedt eerst kort aandacht aan ontstaan, geschiedenis en beheer van het park. Daarna komen de belangrijkste waarnemingen in beeld. Maartje begint met de paddenstoelen, daarna is er aandacht voor planten, zoals de stinzenflora en enkele andere planten, de grassen, enkele bomen en de mossen en korstmossen. Daarna komen de dieren aan bod: de vogels komen vrij uitgebreid aan bod en er is enige aandacht voor vlinders, insecten en galmijten.

Wil je meer weten over het Hemmemapark, kom dan op 12 november om acht uur naar “It Heechhout”. Je bent van harte welkom.

Locatie: Doarpshus t Heechhout

Sportleane 5
9041 EC, Berltsum