Kopij

Deze website heeft voeding nodig in de vorm van nieuws- en agendabijdragen.

Enerzijds is onze dorpskrant Op 'e Roaster een nieuwsbron waaruit wij putten, maar dit is niet de meest actuele bron. Dit laatste moeten wij als dorp zijn. Er is in Berltsum genoeg te beleven, er worden vele activiteiten georganiseerd die via deze site gepubliceerd kunnen worden. In deze website richten wij ons voornamelijk op dorpsnieuws.

Wij vragen dan ook uw medewerking aan het slagen van deze website. Uw bijdrage in de vorm van tekst en foto's (maximaal 1600*1200 pixels) en/of agendapunten kunt u sturen naar: krant@berlikum.com of website@berlikum.com

Heeft u overige berichten, vragen, tips en/of opmerkingen dan kunt u eveneens een bericht sturen naar: berlikum@gmail.com

Of neem contact op met de reactieleden:


- Brecht Pasma (secretaris)

- Marja Tinga (algemeen lid)

- Klaas H. Nieuwhof (algemeen lid)

- Yeb Anema (algemeen lid) 

- Amarins Haijma (algemeen lid/contactpersoon adverteerders)

- Iris Herrema

 

De redactie houdt zich het recht voor artikelen te herschrijven of te weigeren. Dit laatste geldt eveneens voor fotomateriaal.

 

Zoeken

Agenda

Plaats:
23-09-2020
Plaats: Kruiskerk
27-09-2020 om 09:30
Plaats: Koepelkerk
04-10-2020 om 09:30
Plaats: Heechhout
05-10-2020 om 19:30
Plaats: 't Heechhout
08-10-2020 om 20:00

Volg ons op Facebook of Twitter: