Gepubliceerd op:
Jouke Ynema

Door: Jouke Ynema

Een bijdrage van Berltsumer Jouke Ynema. Ik ben geboren op 10 april in de Summer off sixty nine (het was echt zomer in April). Wij woonden in de tuinbouwstraat in Berltsum, daar is mijn broer Theo ook geboren. Mijn vader werkte in Ried bij een onderdeel van de vliegbasis van Leeuwarden. Op een gegeven moment kon mijn vader ander werk krijgen bij de hoogovens in IJmuiden en hier zijn wij naar toe gegaan. Na een jaar wonen in IJmuiden was het genoeg geweest. We konden niet wennen dus we wouden weer terug naar Friesland. Maar terug naar Berltsum ging helaas niet, er was op dat moment geen huurwoning vrij dus belanden we in Tzummarum. Daar is later mijn jongste broertje geboren, Hendrik, en uiteindelijk was het gezin compleet. Toen ik tien was hebben mijn ouders een huis gekocht in de lytsebourren in Berltsum. Het was fijn om terug te zijn. Ik ging naar een andere school, voetbalclub, kaatsvereniging en ik ben bij de Bazuin gekomen waar alle muzikale Ynema�s bij zaten. Ik heb hier een leuke tijd gehad in Berltsum. Na de lagere school ben ik naar de C.T.S gegaan en volgde daar de opleiding consumptieve technieken. Hierna ben ik aan het werk gegaan. Eerst bij Offringa, groente en fruit winkel/hal in St Annaparochie en later bij Brada vleesverwerkingsbedrijf. Ik kon bij Brada meer verdienen en heb een geweldige tijd gehad. Intussen hebben mijn ouders het huis in Berltsum verkocht en zijn wij naar Leeuwarden gegaan. Ook daar hebben we een mooie tijd gehad. Met mooi weer konden we lekker een terrasje pakken in Leeuwarden en stappen. Totdat ik met een collega afsprak om eens in Quatrebras in Noord Burgum te gaan stappen, en ja, daar kwam ik de vrouw van mijn dromen tegen! Vele dromen zijn bedrog aldus Marco Borsato maar deze niet. Samen hebben wij een huis gekocht in Leeuwarden maar na een tijdje kwamen erachter dat het niet de juiste keuze was dus besloten we om ons geluk in een dorp te zoeken. Het toeval was dat we weer in Berltsum terecht kwamen. Wij vonden ons stekje aan de Parrehof en wonen er nog steeds met veel plezier! Hier zijn ook onze drie kinderen geboren. Helaas had ik de pech dat ik een bedrijfsongeval kreeg en hierdoor uit het werkproces ben geraakt. Na veel pijn en strijd en liefde van mijn gezin ben ik er weer bovenop gekomen. Ik kreeg de kans om mijn auto- en motorrijbewijs weer terug te krijgen en dit is gelukt! Met aantekeningen op mijn rijbewijzen mocht ik het weer proberen. Het ging goed maar met de aangepaste motor liep het wat minder af. Door een lekke voorband kreeg ik nog een klap te verwerken maar door een engeltje op schouder is alles weer goed gekomen. Door deze dingen ondervind ik nog wel veel hinder in mijn dagelijkse leven. Daardoor ben ik bij Empatec in Menaam aan het werk. Hier werk ik 18 uurtjes in de potroosjes en ficus. Ik begeleidde ook jeugd van speciaal onderwijs en collega�s die wat extra aandacht nodig hadden maar met al die bezuinigingen is dit niet meer van toepassing. Nu zitten we alweer 3 jaar in de siergrassen in het kassengebied van Berltsum. Wat er nu allemaal staat te gebeuren met die nieuwe participatie wet van 2014/2015 is het niet zo fraai maar voor de W.S.W bedrijven is ��n ding zeker, we moeten meer met minder doen. Dit zorgt natuurlijk ook voor nieuwe uitdagingen en kansen om verder te gaan in de toekomst. Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn kinderen, varen, vissen, eieren zoeken en de nazorg weidevogels, klaverjassen, kaatsen, fotografie, Job jeugdclub, commissie bijzondere diensten(kerk) en als voorzitter van de W.S.W raad. Met een vriendelijke groet uit de fruitbuurt, Jouke Ynema Ik geef de pen door aan Harry Nienhuis.

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…