Terug naar Berltsumers aan het woord

31-10-Y Tryntsje de Jager - ik jou de pen troch

Gepubliceerd op:
31-10-Y Tryntsje de Jager - ik jou de pen troch

Door: Tryntsje de Jager - ik jou de pen troch

Ik jou de pin troch Deze maand een bijdrage van Tryntsje de Jager. En ja dan is het tijd om een stukje te schrijven voor “ik jou de pin troch”. Trienke vroeg me ruim een maand geleden en ik heb eigenlijk direct ja gezegd. Nu zag ik haar stukje op ‘e R oaster verschijnen en dacht nu wordt het tijd dat ik begin. Allereerst maar even voorstellen. Ik ben Tryntsje de Jager 26 lentes jong en het huidige adres is de Bûterhoeke nummer 63. Ik ben in dezelfde straat opgegroeid alléén staat het ouderlijke huis op nr. 50. “Ik wenje dus net te fier fan it âlderlike nêst”. Ik ben het tweede kind in het gezin van Izaäk en Annie de Jager. Met een twee jaar oudere broer Hielke was het koningskoppel compleet en vonden mijn ouders het wel genoeg. Na mij geboorte gelijk in Berlikum gestationeerd en ben opgegroeid in een leuke kinderrijke buurt. Wij hebben als buurtbern zijnde nu nog steeds goed contact, ondanks dat iedereen inmiddels zijn eigen weg heeft gevonden. Dat zijn de charmes van een dorp hé. Ik werk bij Avero Achmea in Leeuwarden. En zit in één van de back-office teams van de pensioenafdeling. Ik werk daar nu drie jaar en heb het er erg naar de zin. Zoals Trienke in haar intro al aankondigde was en ben ik best wel een beetje actief in het verenigingsleven van Berlikum. Ik voetbal bij de dames van SC Berlikum en ben enkele jaren kantinecommissielid en jeugdleidster geweest. Kaats nu alleen nog recreatief bij KV Berlikum en zit daar ook in het recreatieteam voor de jeugd en ben trainster geweest. Speel bij de drumband van muziekvereniging “Klimop” en heb daar sinds kort een plaats in het bestuur als penningmeester. Om een beetje in conditie te blijven voor voetbal loop ik hard bij Loopgroep Berlikum (althans zo begon het). Ook ben ik nog een tijdje vrijwilliger geweest van it Piipskoft. Zoals je kunt zien ben ik als vrijwilliger bij verschillende verenigingen betrokken en/of betrokken geweest. Ik vind dat belangrijk. Een vereniging kan niet zonder zijn vrijwilligers. En toen ik jong was stonden er ook altijd vrijwilligers voor mij klaar! De woorden huidige adres in het begin van mijn stukje zijn met zorgvuldigheid gekozen. Op het moment van schrijven woon ik nog in de Bûterhoeke. Echter tegen de tijd dat dit stukje in Op ‘e Roaster verschijnt ben ik waarschijnlijk druk aan het verhuizen…. Jaaa ik ga Berlikum verlaten. Vanaf december ben ik woonachtig in het mooie elfstedenplaatsje Sneek. Daar heb ik samen met mijn vriend Klaas-Jan een huis gekocht. Om Berlikum te verlaten is voor mij best wel een stap. In Berlikum ligt voor mij een stukje geschiedenis dat ik hier met veel mensen heb gedeeld. En dan heb ik het over het overlijden van mijn moeder Annie, in 2005. Mijn moeder stond ook wel bekend als “de frou fan de slager”. En is na een jaar van ziek zijn nét voor het dorpsfeest op 43 jarige leeftijd overleden. In deze periode en de periode erna hebben wij als gezin en onze familie veel steun gekregen van de inwoners van Berlikum. Blijk van medeleven, een praatje, een schouderklopje of een kaartje. Wel honderden. Zelfs van mensen die je eigenlijk persoonlijk helemaal niet kent. Dat doet je goed!!! Dat is iets wat me altijd aan Berlikum zal blijven binden. Een hele warme herinnering. Maar nu doe ik weer een stapje vooruit. Een stapje richting de toekomst. Ik ga Berlikum natuurlijk niet helemaal verlaten. Ik blijf voetballen bij de dames van SCB en blijf ook actief bij de drumband van Klimop. Hierdoor ben ik nog vaak genoeg in Berlikum te vinden. Naast een groot deel van mijn familie wonen mijn vader, broer Hielke en een deel familie hier ook nog natuurlijk. Volgende maand een bijdrage van Jouke van Dijk. Hij is onder andere bekend al “de” voorzitter van it Piipskoft. Minsken bedankt foar it lêzen en oan tsjen (mijn nieuwe adres is Zeskanter 15, 8608 ZN Sneek).

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…