Terug naar Berltsumers aan het woord

31-08-Y Dout de Boer-Clowting - Minsken mei in ferhaal

Gepubliceerd op:
31-08-Y Dout de Boer-Clowting - Minsken mei in ferhaal

Door: Dout de Boer-Clowting - Minsken mei in ferhaal

Mensen van verschillende pluimage, oude mensen, jonge mensen, velen hebben een verhaal, vanuit verschillende invalshoeken. Als redactie van Op e Roaster gaan we op (be)zoek bij (naar) mensen van wie wij denken dat ze een verhaal hebben, dat onze lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn deze welkom bij de redactieleden. Deze maand het verhaal van Dout de Boer-Clowting Ze is druk in de weer om het 75 jarig jubileum van de gymnastiekvereniging Berlikum te organiseren maar weet ook dat ze in mei 2010 afscheid zal nemen van het bestuur van de gymnastiekvereniging Berlikum. Dit afscheid is erg bijzonder. Dout de Boer-Clowting is namelijk al veertig jaar als secretaris aan het bestuur verbonden. Toen ze samen met haar man, Siebren, in 1962, in Berlikum kwam wonen was ze actief bij de Chr. Gymnastiekvereniging Dindua van Harlingen. Toen in 1964 hun dochter Jolanda, werd geboren besloot ze om naar de gymnastiekvereniging in Berlikum over te stappen. Eerst als actief sportend lid. Later in 1969 kwam ze in het bestuur. Ze kreeg toen de taak als secretaris. Voor haar was dat geen probleem omdat ze altijd als administratief medewerkster gewerkt had. Ze vond het heerlijk om naast de zorg voor de kinderen iets voor de samenleving te kunnen doen. Het turnen was voor haar de sport. Ze wist dit ook op hun drie kinderen, Jolanda, Dirk-Jan en Marc, over te brengen. Ze werden alle drie enthousiaste leden. Ze waren ook actief als gymnastiekjuf/meester. Ze gaven op zaterdag les aan de jongste leden van de vereniging. Lesgeven was niet iets wat Dout aantrok. Zij ging zich toeleggen op het jureren tijdens wedstrijden. Eerst op regionaal gebied. Maar al snel sloeg ze haar vleugels uit en ging zeer actief jureren op landelijk niveau. Samen met een vriendin, Jelly van der Plaats uit Harlingen, reizen ze nu na 22 jaar, nog steeds door het hele land. In het seizoen zijn ze elk weekeinde op pad. Van het een komt het ander. Er komt een nieuw turnonderdeel: groepsspringen. Dout gaat zich toeleggen op het groepsspringen en wordt jurylid en wedstrijdleider. Om dit goed te kunnen doen moet men beschikken over talenten op het gebied van organisatie en leiderschap. En dat zijn ook de talenten die Dout heeft, en ook erg fijn vindt om te gebruiken. Het verwerken van de inschrijvingen, maken van het wedstrijdschema en het regelen van juryleden gaat haar dan ook gemakkelijk af. Ze is wedstrijdsecretaris van de productgroep springen van de KNGU en doet dit al 15 jaar. En keer per maand reist ze af naar Beekbergen, waar altijd de vergaderingen plaats vinden. Als ze dan toch een min puntje binnen haar taken aan moet geven dan heeft het met die vergaderingen te maken. De reis naar Beekbergen is zeker twee uren. Die lange autoritten vindt ze, vooral in de winter, zwaar. In februari zal ze haar laatste springwedstrijd op landelijk niveau te Vriezenveen organiseren. Dan stopt ze daarmee. Voor de gymnastiekvereniging Berlikum staat het afscheid gepland in mei. Dan worden er altijd onderlinge wedstrijden georganiseerd. Na afloop van deze middag, na de prijsuitreiking, wil Dout graag afscheid nemen. Dat is een mooi moment, zo tussen de leden van de vereniging. Ze heeft in deze periode natuurlijk erg veel contacten opgebouwd. Zowel landelijk als regionaal. Die contacten zijn altijd een drijfveer geweest om actief betrokken te blijven binnen de wereld van de turnsport. Dat Dout op meerdere fronten zich actief als vrijwilligster heeft ingezet bewijst het feit dat ze in 2000 geridderd is in de Orde van Oranje-Nassau. Ze zat toen ter tijd in 10 verschillende besturen. Dan is haar doel om iets voor de samenleving te willen betekenen goed geslaagd. Samen met de jubileumwerkgroep haar laatste jubileum organiseren voor de gymnastiekvereniging Berlikum heeft op dit moment Dout haar prioriteit. Het zal namelijk plaats vinden op zaterdag 10 oktober 2009. En zo in de laatste weken is het tijd voor de bekende puntjes op de i. Wat zorgt voor de nodige actie en werkzaamheden. Als alles achter de rug is heeft ze alle tijd om heerlijk op Ameland te zijn. Daar voelt ze zich helemaal op haar gemak en geniet ze van elke dag. Ook haar 9 kleinkinderen geven haar veel plezier. Dat ze daar straks vaker van wil genieten dat staat vast. En de wereld van het turnen worden goede herinneringen waar ze met zeer veel plezier op terug kan kijken. Jeanet Terpstra

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…