Terug naar Berltsumers aan het woord

31-05-Y Sonja Hogerhuis - Minsken mei in ferhaal

Gepubliceerd op:
31-05-Y Sonja Hogerhuis - Minsken mei in ferhaal

Door: Sonja Hogerhuis - Minsken mei in ferhaal

Sonja Hogerhuis nooit moe van de loopsport Het is in de afgelopen jaren een vertrouwd en herkenbaar dorpsbeeld geworden op de donderdagavond en zaterdagmorgen, de loopgroep Berlikum bestaande uit een bonte verzameling van enthousiaste lopers die een ieder om persoonlijke reden en op eigen niveau de benenwagen in gang zetten. “Beweegredenen”genoeg zo blijkt uit de ledenwervende loopfolder die gegadigden net even dat laatste duwtje moeten geven om de loopschoenen aan te trekken. Het lijken veelal vrouwelijke deelnemers die al keuvelend gezelligheid en gezond bezig zijn combineren, maar ook steeds meer mannen vinden hun weg naar de loopgroep. Toch wordt er wel degelijk gericht getraind en zit er idee en structuur achter de loopsessies. Één van die begeleiders die met gerichte training vorm en structuur aan de lopers geven is de 37 jarige Sonja Hogerhuis. Als geboren Hijumer was de dorpsactiviteit beperkt tot korfbal maar ook de schaatssport kreeg al snel haar interesse. Schaatsen kon bij STS Stiens en al snel bleek, op iets latere leeftijd, dat naast het actief sporten ook het lesgeven en leidinggeven in de genen van Sonja zat. Toen ze ook nog eens kennis maakte met het lopen als voorbereiding op het schaatsseizoen, was de ideale combinatie gevonden: Zelf lopen en gelijktijdig ook nog eens training en begeleiding geven. “Ik fûn it fuortendaliks prachtich om te dwaan en it hurdrinnen is no einliks myn favoryte sport.” Het lopen werd verder aangewakkerd bij de loopgroep Stiens, waar onder de bezielende leiding van Arjen Visserman de passie voor het lopen bij Sonja echt gestalte kreeg. Ook nu bij loopgroep Berlikum is diezelfde Arjen Visserman (veelvoudig Nederlands Kampioen 400/800 meter en nog steeds Nederlands recordhouder op de 400 meter, 45,68) één van de drijvende krachten. Daarbij assisteert Meindert Mak als derde looptrainer waarmee het trainersgilde compleet is. “Utgongspunt is plezier en mei alle nivo’s genietsje fan de loopsport. Eltse trainer nimt in groep fan lykweardich nivo en mei ôfstimde training en begelieding sjoche je wykliks foarútgong.” Al sedert vele jaren woont Sonja samen met Jouke Tuinstra en hun twee kinderen Ilse en Jesse in Berlikum en de gedachte om hier ook iets op te zetten op loopgebied nam steeds vastere vormen aan. Gelukkig bleek ook Arjen Visserman van de loopgroep Stiens enthousiast en vanaf september 2007 was de loopgroep Berlikum een feit. Eerst met een bezetting van rond de twintig personen, nu een drietal jaren verder zijn er al 65 lopers actief. Leden die niet alleen uit Berlikum afkomstig zijn maar ook uit de omliggende dorpen. Naast de Loopgroep is er dan ook nog de START TO RUN groep die landelijk onder auspiciën van de KNAU wordt georganiseerd en waarbij gecertificeerde trainers, zoals Sonja, actief zijn. Deze START TO RUN wordt vanuit Leeuwarden ondersteund door ASICS EN POLAR en mag zich eveneens in een groeiende belangstelling verheugen. Het is dus een landelijke organisatie die tweemaal per jaar van start gaat in de voorjaarsreeks (12 zaterdagen) en najaarsreeks (6 zaterdagen) en waar men zich apart voor moet opgeven. In deze regio in de voorjaarsreeks als voorbereiding op de marathon van Leeuwarden en in de najaarsreeks als voorbereiding op de adventure loop op Terschelling. Twee schitterende loopfestijnen waar Sonja bijzonder warm voor loopt. “It is sa’n moai parkoer op Terschelling. Oer it strân, troch de dunen en it bosk. En ek de marathon fan Ljouwert is prachtich. Der binne dan ek in protte fan de loopgroep Berltsum by en we meitsje dêr mei us allen in moaie dei fan. Dizze edysje rûn ik op de tsien kilometer in persoanlik rekord (50.39) en dat jout in goed gefoel.” Met veel plezier denkt Sonja ook terug aan de trainerscursus die zij zes jaar geleden volgde voor het geven van de START TO RUN clinics onder leiding van Peter Klos. Hij wist met veel enthousiasme en geestdrift zijn passie voor de loopsport over te brengen. Na de cursus van vier maanden mocht Sonja zich gecertificeerd looptrainer noemen en kon de geleerde theorie en praktijk onderdelen later weer overbrengen op de leden van de loopgroep en START TO RUN deelnemers. De trainingen hebben dan ook een vastomlijnd karakter. Er wordt verzameld bij de voetbalclub waarna het inlopen van start kan gaan. Daarna zijn er de rek en strekoefeningen en een stukje loopscholing. Dan volgt ook nog de zogenaamde “meet en greet” waarbij in tweetallen een scala van loopoefeningen worden afgewerkt en op de “terugweg” naar de start het rustmoment wordt gepakt en sprake is van de “greet” met de tegemoetkomende lopers. Uiteindelijk wordt de groep onder de trainers verdeeld en werkt iedere groep haar eigen parkoer af. Ook is bij de groepen doorlopend in het verloop van het seizoen de wisseling van de trainers zodat er voor een ieder variatie blijft. Het motto en de voorlopige doelstelling is vooralsnog op deze wijze doorgaan en proberen het ledental te vergroten. “Hurdrinne is ferslaavjend, en we merke dat de belangstelling foar it rinnen ta nimt. It bliuwt eltse kear wer in feest om mei de groep te draven en te trainen. Sa wat my oanbelanget moai sa trochgean en genietsje fan dizze prachtiche sport! JAN J

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…