Terug naar Berltsumers aan het woord

31-01-Y Bauke van der Graaf - Minsken mei in ferhaal

Gepubliceerd op:
31-01-Y Bauke van der Graaf - Minsken mei in ferhaal

Door: Bauke van der Graaf - Minsken mei in ferhaal

Marathonschaatser Bauke van der Graaf ijskoud de beste Als kleine jongen was er bij Bauke van der Graaf al reeds een grote voorliefde voor het schaatsen en was het meer regelmaat dan uitzondering dat moeder Gerrie haar zoon als laatste rijder van de ijsbaan moest plukken. Het talent werd in het verloop van zijn jeugd steeds meer zichtbaar maar er was nog een andere sport die regelmatiger kon worden beoefend, namelijk het kaatsen. Ook hierin was aanleg en spelplezier in ruime mate aanwezig en als zoon van oud CFK Coryfee Theunis van der Graaf (o.a tienvoudig winnaar van de CFK bondswedstrijd) viel de appel zichtbaar niet ver van de boom. Toch bleef de aantrekkingskracht van het schaatsen altijd aanwezig en bij marathon wedstrijden in Heerenveen of zelfs Assen was Bauke present en droomde hij al van een toekomst in deze sport. Sinds het seizoen 2004/2005 maakte hij bij gelegenheid voorzichtig zijn opwachting in de C Klasse en nadat de sportkeuze in 2007 volledig op het marathonschaatsen viel was daar meteen in dat seizoen daaropvolgend de vijfde stek in de eindklassering als bevestiging van zijn grote mogelijkheden. Nu bij schaatsploeg Haijma uit Stiens acteert Bauke zeer verdienstelijk in de Eerste Divisie, net onder de landelijke top en heeft hij zijn droom toch nog waargemaakt. Gezien zijn erelijst bij het kaatsen (winst Schooljongensbond, seniorenbond, tweemaal Jong Nederland, driemaal winst Jeu de Pelote, tweemaal tweede op de freule en een derde prijs op de PC in 2006) mag het een verrassing heten dat de kaatswant zonder al te veel hartzeer werd ingeruild voor de klapschaats en de daarbij behorende inspanningen om bij de marathon aan de top te komen en zich daar te handhaven. Ik fn it riden altyd al moaier as it keatsen. It is ek folle yntinsiver en as sport sit der foar my folle mear belibbing yn. Moast by it riden ek konstant folle bak ride. Drie maal in de week zijn er de trainingen in Heerenveen waarna er in het schaatsseizoen elke week op de zaterdag door geheel het land de wedstrijden worden verreden. Maandag uitrijden op de fiets, hetzij op de hometrainer met een inspirerend landelijk uitzicht door het dakraam of op zijn speciale racefiets van carbon en de week is sportief weer rond. It fret tiid. Je moatte der in hiele protte foar dwaan, wolle je mei de besten mei komme kinne. Doet ik noch keatste gong ik fuort nei de wedstriid nei hs om te trainen yn stee fan feestfiere yn de tinte. Een ijzeren discipline dus en de steun van het thuisfront is dan ook een voorwaarde om er vol voor te gaan en te kunnen slagen. Mooi meegenomen is dat Bauke samen met zijn ouders hun eigen timmerbedrijf hebben en dat zijn vriendin Manon er ook helemaal achter staat. Ook financieel moet er het een en ander gebeuren wil men in het schaatsseizoen goed voor de dag komen. Ploegsponsor Haijma bekostigt dan ook zijn materiaal en een hele rits kleine sponsoren, die als logo zijn auto sieren, verlichten zijn wedstrijd en trainingskosten. Samen met ploeggenoot Klaas van der Wal uit Kootstertille rijdt Bauke nu zijn eerste seizoen in de eerste divisie en dat gaat tot dusverre boven verwachting. Van de tachtig rijders schaatst Bauke zich steevast bij de beste twintig tot dertig rijders in de wedstrijd, dit als graadmeter van zijn kunnen. Vader Theunis en vriendin Manon vergezellen hem iedere zaterdag bij de wedstrijd en wanneer Thialf en Assen het podium zijn is moeder Gerrie en een grote schare Berlikumers ook van de partij. Maar liefst honderd ronden (veertig kilometer) worden in sneltreinvaart verreden en binnen de 54 minuten is de finish bereikt. Toen Bauke die spaarzame keer uitviel schrok hij van de snelheden die werden bereikt. Ik stie neist myn heit en wie ferheard oer de gong. Ik frege myn heit doe: giet it altyd sa hurd?. Snelheden tegen de 50 kilometer per uur worden bereikt en hoe sneller het gaat hoe mooier Bauke het vindt. Ik fyn it machtich. It jout echt in kick as je sa hurd ride. San lste rntsje fan in wedstriid yn 28 sekonden jout noch mear adrenalyne. En dat is ook het mooie van het rijden in de bovenste regionen van de Eerste Divisie: In aanmerking komen voor de nationale kampioenschappen en natuurijswedstrijden waar vanzelfsprekend ook de echte toppers rijden. Wat dat betreft is dit seizoen een heerlijk ijs-toetje met onder andere natuurijs wedstrijden in Loosdrecht en op het Veluwemeer. Toch was de echte uitschieter dit seizoen voor Bauke de wedstrijden op de Weissensee in Oostenrijk eind januari van dit jaar. It wie myn earste kear dat ik dr ride en ik fn it fantastysk. Wat in sfear en belibbing. Myn lden en myn freondinne Manon wiene ek mei. De wike fleach om en it wie der prachtich. It oare jier wol ik der wer by wze. Bij deze wedstrijden, het open Nederlands kampioenschap en de Alternatieve Elfstedentocht, bleek eens temeer dat Bauke zich staande kon houden bij de top van het Nederlandse schaatsen. In het kielzog van schaatsers zoals Jan Maarten Heideman en Jacob Huisman kon Bauke van der Graaf lang volgen totdat materiaalpech bij zowel het Open Nederlands Kampioenschap als de Alternatieve Elfstedentocht roet in het eten gooide. Toch was het een ultieme ervaring met vader Theunis als verzorger, vriendin Manon als fotografe en moeder Gerrie als meelevend supporter. Nu is het einde van het seizoen aanstaande en wachten straks de skeelerwedstrijden weer. De ambities zijn groot maar noodgedwongen wel beperkt tot het benaderen van de absolute top van de Eerste Divisie in het aankomende seizoen. Ik bin no snentweintich jier en ha it drok mei myn wurk. Derby ha ik no mei Manon krekt in hs kocht oan de Wiersterdyk dr t ek noch in protte barre moat. De Topdivisie ha ik dan ek t myn holle setten. Somstiden tink ik wie ik mar earder begn mei it maratonriden, mar it keatsen mei al dy prachtige topwedstriden hie ik dochs ek net graach misse wollen. Ik bin sa dan ek hiel tefreden. JAN J

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…