Terug naar Berltsumers aan het woord

31-01-Y Alex Zijlstra - Ik jou de pin troch

Gepubliceerd op:
31-01-Y Alex Zijlstra - Ik jou de pin troch

Door: Alex Zijlstra - Ik jou de pin troch

Je leest elke maand wel de stukjes in deze rubriek en dan denk je weleens; wat zou ik gaan vertellen als ze mij zouden vragen voor een bijdrage. En dan is het zover en kruip je achter de laptop(de pen is dus geheel symbolisch) om iets te vertellen over de persoon die ik ben. Alex Zijlstra(39) wonend aan de Appelhof 12 samen met Eva en onze twee dochters Hester en Nienke. Ik woon nu ongeveer 16 jaar in Berltsum. Daarvoor was ik woonachtig in Schettens waar ik ben geboren. Schettens is een klein dorpje onder de rook van Bolsward. Na de lagere school ben ik naar de Havo gegaan in Bolsward en was in die periode ook veel te vinden op de pleintjes en de voetbalvelden van Bolsward. Na de periode Bolsward ben ik een stad opgeschoven(Sneek) Daar heb ik de PABO doorlopen. Na mijn studie kon ik meteen aan de slag op een basisschool in Koudum om vanuit daar de overstap te maken naar het speciaal basisonderwijs in Dokkum en later in Sneek. Na een aantal jaren gedetacheerd te zijn geweest op verschillende scholen in de Sudwesthoeke ben ik in januari dit jaar overgestapt naar het onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen in Drachten. Ik sta niet meer voor de klas maar hou me bezig met het onderwijs inhoudelijk gedeelte. Samen met een groep collega’s ontwikkelen we leerstof voor de kinderen die bij ons op school zitten. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van een digitaal leerlingvolgsysteem. Naast mijn baan ben ik ook actief binnen het verenigingsleven van Berlikum. Ik heb al in diverse besturen gezeten en op dit moment ben ik trainer en begeleider van de A1 junioren van SC Berlikum, waar ik overigens na dit seizoen mee stop. Na 35 jaar behoorlijk actief te zijn geweest in de voetbalsport merk ik dat ik “myn nocht” er een beetje van heb en dat het tijd is om wat anders te doen. Ik was altijd al wat aan het fietsen en ik merk dat ik dat steeds leuker ga vinden. Hier zal ik dan na het voetballen ook zeker meer tijd aan gaan besteden. En het mooie hieraan is dat je even geen verplichtingen hebt ten aanzien van een club. Ja dan geloof ik dat ik wel voldoende over me zelf heb verteld. Ik wil bij deze de pen graag doorgeven aan Meile Post. Hij is in Berlikum gestart met Kids street defense en misschien kan hij in zijn bijdrage hier iets meer over vertellen. Een vriendelijke groet, Alex Zijlstra

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…