Terug naar Berltsumers aan het woord

30-11-Y Harm en Nelly de Vries - Minsken mei in ferhaal

Gepubliceerd op:
30-11-Y Harm en Nelly de Vries - Minsken mei in ferhaal

Door: Harm en Nelly de Vries - Minsken mei in ferhaal

Het huis aan de rotonde Aan tafel bij Harm en Nelly de Vries merk je pas echt hoeveel verkeer rondom Berltsum onderweg is. Misschien dat de naam van de bewoners niet voor iedereen een beeld in gedachte brengt. Maar dan brengt zeker de woning wel bij iedereen een “Oh ja” teweeg. Harm en Nelly de Vries wonen bij het melkveebedrijf aan de rotonde bij Berltsum. Zij hebben hiermee een unieke plaats in Nederland, want er zijn weinig mensen die kunnen zeggen dat hun erf een rechtstreekse aansluiting heeft op de rotonde van een provinciale weg. Tijdens dit gesprek wordt mij steeds duidelijker dat deze rotonde is aangelegd mede dankzij vijf jaar lobbyen door Harm. De aanleiding hiervoor waren de vele ongelukken die hier plaatsvonden en het grote risico van een ongeval met het eigen bedrijfsverkeer. Nu weten we niet beter, maar het aantal ongevallen is na de aanleg van de rotonde fors teruggelopen. Terugkijkend in de historie vertelt Harm dat hij op tienjarige leeftijd met zijn vader en moeder is geëmigreerd naar Argentinië alwaar zijn vader een boerenbedrijf ging exploiteren. Dat betekende in Argentinië naar school, en daar werd alleen Spaans gesproken. Dankzij een geëmigreerde onderwijzer uit Haarlem heeft hij zich deze taal eigen gemaakt. ’s Morgens kreeg hij Spaanse les in en ’s middags Nederlands. Na zeven jaar is Harm samen met zijn moeder, 1 broer en 2 zusjes definitief teruggekomen naar Nederland. Het betekende opnieuw wisselen van taal op school. Als 17 jarige puber en oudste man in het gezin, koos Harm voor de praktijkopleiding. Hij had al ervaring in het boerenbedrijf van zijn ouders opgedaan in Argentinië en stapte nu naar een baas die in staat was om hem bij zijn verdere ontwikkeling te helpen: “Wat ze je op school kunnen leren, kan ik ook.” Harm vertelt dat hij vooral heeft geleerd om door hard werken, een goede boer te zijn. In de huidige melkveehouderij komt echter veel meer kijken dan alleen werken met de handen. Ook in deze bedrijfstak is de bedrijfsvoering en informatievoorziening voor een groot gedeelte gedigitaliseerd. De eerste stappen met de computer zijn hierin wel gezet, maar het vergt veel inzet en vooral tijd. En dat laatste is nu nog een belemmering. Het nut en noodzaak is wel duidelijk. Als we praten over de nieuwe woning en ruime stallen komt het gesprek weer terug op de voormalige boerderij die na de nieuwbouw is afgebroken. Na het huwelijk van Harm en Nelly in 1972, is de oude boerderij in 1982 overgenomen van de oom van Harm, bij de inwoners van Berltsum beter bekend als Keessie Hoekstra. “We woonden buiten het dorp. Als we met de bus meewilden, hielden we deze aan en konden we instappen.” “Sinds een aantal maanden hebben we nu zelfs een bushalte voor de deur.” Met de nieuwe S10 (provinciale weg van Marsum naar St Anna) voor de deur is rondom het bedrijf veel veranderd. Om bij het land te komen moesten we omrijden, en deze drukke weg oversteken. De drukte op deze weg werd door de voormalige burgemeester van Het Bildt als volgt omschreven; “Met paard en wagen deed men er vroeger een dag over om van St Anne naar Leeuwarden te komen, tegenwoordig doen we het in 20 minuten.” De familie De Vries geeft aan dat er direct na de aanleg van de S10 met hoge snelheden werd gereden. De weg leende zich er ook voor. Maar de aansluiting vanuit Berltsum en de oversteek vanaf zijn erf met de landbouwvoertuigen, veroorzaakten bijzonder gevaarlijke situaties. Er hebben zich meerdere ernstige ongevallen voorgedaan, voordat de overheden bereid waren om een passende oplossing te zoeken. Harm heeft zijn steentje bijgedragen om deze oplossing te realiseren. De aanleg van de rotonde betekende dat deze deels op zijn erf kwam te liggen. Ook raakten ze hun uitzicht kwijt als gevolg van de aanleg van de heuvel op de rotonde. Met de aanleg is echter veel meer rust in de verkeersstroom gerealiseerd. Harm en Nelly adopteerden twee kinderen. Maurits en Gloria, beide afkomstig uit Columbia. Hiermee is de band met Zuid Amerika definitief bevestigd. Het was dan ook in het belang van deze kinderen, dat er voor een verantwoorde aansluiting met de S10 werd gezorgd. Als je op een plek als deze woont, moet je zelf actief zijn om de dorpsgemeenschap op te zoeken. Maar het moet wel verantwoord zijn om er te komen. Vandaar de inzet om een en ander goed te regelen. “Het is echter wel zo dat we met de komst van het tuinbouwgebied en de kassen, het gevoel hebben dat het dorp dichterbij is gekomen.” Harm en Nelly hopen vanaf volgend jaar te kunnen genieten van hun AOW. Ze gaan het rustiger aan doen. Het wil echter nog niet zeggen dat ze de boerderij verlaten. Harm heeft van zijn 10e jaar van ’s morgens tot ’s avonds gewerkt en heeft hierbij invulling mogen geven aan het credo: “Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje; Harm en Nelly bliuwe gewoan”. DICK

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…