Terug naar Berltsumers aan het woord

30-04-Y Siebe Knol - Minsken mei een ferhaal

Gepubliceerd op:
30-04-Y Siebe Knol - Minsken mei een ferhaal

Door: Siebe Knol - Minsken mei een ferhaal

Vele bestuursfuncties tekenen het leven van Siebe Knol. Siebe Knol, geboren in 1929 tussen Minnertsga en Tzummarum is nu 53 jaar getrouwd met Harmke Wijbenga. Altijd is hij agrariër geweest en teelde plantaardappelen, bieten, graan en rapen. Hij kan terugzien op een rijk leven: drie kinderen en vier kleinkinderen. Hij leest nog veel, weet nog precies wat in het dorp speelt, tuiniert, gaat op vakantie met zijn vrouw en geniet van de pakesizzers in alle rust. Siebe en Harmke Knol wonen nu samen op de Mulseleane 9, al 53 jaar. We blikken nu terug op een tijd dat Knol vele bestuursfuncties bekleedde, een leven dat hem grotendeels tekende. Met als doel om veel te betekenen voor de dorpsgemeenschap. Tot zijn veertigste had Siebe Knol geen bestuursfuncties, maar na dit levensjaar kwam van het één het andere. Als bestuurslid van de Coöperatieve Spaar en Voorschotsbank heeft hij 27 jaar zitting gehad. De naam van de bank verandert in Coöperatieve Spaarbank. De bestaande reserve blijft in het bezit van de spaarbank. Het bestuur wendt deze reserve aan ten behoeve van de verenigingen in het dorp. Ook nu krijgen verenigingen op het gebied van sport, muziek, toneel etc. jaarlijks of eenmalig een bijdrage uit deze reserve. In 1988 wordt naast de Coöperatieve Spaarbank een stichting opgericht onder de naam ’Stichting Fonds Bijzondere Dorpsvoorzieningen Berlikum-Wier’. Deze stichting wordt als parkeerhaven aangelegd voor gelden, bedoeld als financiële steun voor bijzondere behoeften in de beide dorpen. Onder deze bijzondere steun kan worden verstaan het geven van grotere donaties aan projecten als o.a. de vernieuwing van de steunbalken van het klokgeluid in de Koepelkerk. Die waren nodig aan vervanging toe. Samen met het bestuur heeft Knol veel vergaderd om te zorgen dat de genoemde gelden binnen Berlikum/Wier blijven. Van dorpshuis ’t Heechhout was Knol 15 jaar voorzitter. Zo werd in 1971 ”Elts syn rol” opgericht, eerst een oefenplaats in de voormalige ruimte van Jopie de Vries, Buorren 61. Later verhuisden de uitvoeringen naar ’t Heechhout. In deze tijd kwamen er zo’n 750 mensen verdeeld over vier avonden en één zaterdagmiddag naar het dorpshuis. Knol is 23 jaar secretaris geweest van de toneelvereniging, in 14 toneelstukken heeft hij meegespeeld en 9 keer heeft hij de toneelvereniging ”Elts syn rol” geregisseerd. Veel tijd werd in deze hobby gestoken, maar ook met veel plezier. Zo herinnert hij dat ze ook wel eens met een toneelstuk elders speelden bijvoorbeeld in Nijega in het café Nijegeasterhoek. Achter de coulissen was geen sanitair bereikbaar. Het was dus wat improviseren met een emmer, waar zowel de heren en dames gebruik van moesten maken. Ook in het dorpshuis Schingen/Slappeterp weet Knol nog een leuke anekdote. De spelers liepen tegen een blinde muur aan de achterkant. De enige manier om naar voren te komen was onder de ’toneelplanken’ door weer naar voren. Hollie Meijer moest het geheel souffleren en menig speler kwam Hollie dus onderde planken tegen. Door deze ondergrondse loopactie kwam het ook voor dat men soms met grote spinraggen in het haar de bestemming aan de voorkant weer bereikte. Knol lacht nog steeds om de voorvallen die hem herinneren aan deze fantastische tijd. Siebe Knol was ook 15 jaar bestuurslid van Vereniging ’Oranje Nationaal’. Eén van de hoogtepunten was een nieuwe vervaardigde kroon die kwam te hangen op het kruispunt It Skil-Buorren-Krússtrjitte tijdens het dorpsfeest . ”In overleg met de vliegbasis kon je toen nog wel eens wat regelen”, aldus Siebe Knol. Een soldaat kwam uit de helikopter om de lamp van de kroon te ontsteken en dat was toen een groot spektakel. Later is de kroon naar de Lautenbachstrjitte verhuisd. Ook in de veiling is Knol actief geweest in de Raad van Toezicht. Dit kostte hem vele vergaderingen om de fusie te realiseren met Leeuwarden. Als dit onderwerp ter sprake komt, meldt hij dat voor zijn woning aan de Mulseleane 9 de tram reed. De tram die van de veiling door het dorp voerde naar Mooie Paal en uiteindelijk in Leeuwarden uitkwam. Met dit vervoer werden aardappelen, rapen en groenten vervoerd. Daar is nu niets meer van terug te zien. Siebe Knol meldt nadrukkelijk dat alles mede mogelijk gemaakt werd door zijn vrouw Harmke, die voor het gezin zorgde. Immers vele bestuursfuncties, die niet eens allemaal in dit artikel vermeld staan, betekenden ook vele avonden weg. Zijn kinderen zeggen nu wel eens dat heit er ruim 100 jaren bestuursfuncties op heeft zitten bij verschillende verenigingen en stichtingen. Hij is dan ook ’Berlikumer van het jaar 2002’ geworden, maar volgens hem is dat mede te danken aan de bestuursleden die samen met hem de beoogde doelen vorm en inhoud gaven aan de genoemde besturen. Knol kijkt met veel voldoening terug op de drukke tijd die achter hem ligt. Hij heeft alle bestuursfuncties overgedragen aan de jongere generatie en wil nu graag bij zijn vrouw Harmke thuis zijn. Hieke Osinga-Greidanus

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…