Terug naar Berltsumers aan het woord

30-04-Y Dini en Joop Hijstek, ik jou de pin troch

Gepubliceerd op:
30-04-Y Dini en Joop Hijstek, ik jou de pin troch

Door: Dini en Joop Hijstek, ik jou de pin troch

Ik jou de pin troch Een bijdrage van Dini en Joop Hijstek Wat schetste onze verbazing bij het lezen van “ Ik jou de pin troch” dat wij maar eens een stukje moesten schrijven. We dachten nog dat meent hij niet, maar na speurwerk kwamen we er achter dat het wel zo was! Nu kennen we Gilbert al een tijdje en we weten dat hij vol verrassingen zit. We zullen ons niet laten kennen en maken er wat van hoe we in Berltsum terecht zijn gekomen. Maar eerst even voorstellen: Joop Hijstek geboren in Badhoevedorp ( gemeente Haarlemmermeer) kwam uit een “warm” gezin met 9 kinderen, waarvan hij precies de middelste was. Iedereen kreeg een vaste taak in huis en daarbuiten om zo moeder werk uit handen te nemen. Orgel spelen op het “ harmonium” thuis en zwemmen (liefst in de Ringvaart) voor de deur was z.’n lust en z’n leven. Na de lagere school en opleiding in de metaal ging Joop aan het werk bij KLM , Fokker en I.B.M. In de loop der jaren gingen er twee broers emigreren naar Australië en een zus naar New Zealand. Huize Hijstek liep, leeg mede omdat de overblijvende kinderen bijna in diezelfde periode verkering kregen en trouwlustig werden, Joop zat daar ook bij want die had Dini ontmoet op een buitenlandse reis , maar wie is Dini? In het huis dat behoorde bij de korenmolen “ De Hoop” in Almelo ben ik (Dini van Loo ,een van een tweeling) met nog een broer en jongere zus opgegroeid. In de oorlogsjaren kreeg ik polio,met veel medische zorg en vaak tegenslagen is het toch allemaal goed gekomen. De kleuterjaren waren knus en gezellig, onze moeder had ons (meisjes) namelijk geleerd dat stil zitten uit de boze was en dat de handen bezig moesten zijn met naaien, handwerken en piano spelen. Maar, helaas kwamen er moeilijke jaren voor gezin en bedrijf, een verhuizing moest plaats vinden naar een buitengebied van Almelo. De draad van het leven werd weer opgepakt en tegen de tijd dat er een beroepskeuze gemaakt moest worden ging de tweeling uit elkaar. Kleuterleidster worden stond bovenaan mijn lijstje en zo volgde ik de opleiding voor kleuterleidster en na het behalen van diploma kreeg ik een baan in Almelo en studeerde ‘s avonds verder voor de hoofdakte. Ondertussen was ik ook lid van het Twents Christelijk Oratorium Vereniging geworden, het meezingen in de Mattheus Passion en The Messiah waren de hoogtepunten! Op een van de georganiseerde reizen ontmoette ik Joop bij een orgelconcert in de bergen, na bijna drie jaar van heen en weer reizen in de weekenden en vakantietijd kwam de huwelijksdag in zicht omdat we een huis in Badhoevedorp hadden gevonden. Eind december 1963 met veel sneeuw en gladheid werd ons huwelijk gesloten in het Gemeentehuis en Gereformeerde kerk te Almelo. Het prille gezin werd op een mooie lentedag in 1965 verblijd met een wolk van een baby en dat was Gertjan! In de volgende jaren had Joop het druk met zijn baan, vrijwillige brandweer in de Haarlemmermeer en het zangkoor. Ondertussen had ik een parttime baan wat later toen Gertjan het huis uit ging veranderde in een fulltime baan, daarbij kerkenraadslid en bestuurslid van 2 verenigingen. Na 45 jaar wonen in Badhoevedorp wilden we ons actieve leven en het grote huis verlaten om kleiner te gaan wonen. Het werd een appartement in een nieuwe wijk in Diemen aan het Amsterdams Rijnkanaal met uitzicht op een poldergebied. Zo kwamen we in de buurt van Gertjan, Monique en Tori te wonen, gezellig en handig voor oppas! Maar helaas van korte duur, het gezinnetje ging verhuizen naar Friesland, geen nood oppassen kan altijd en zo kwamen we vaak in Berlikum. Regelmatig kwam het bij ons ter sprake wat te doen als we ouder worden en zo kwam het, dat we op de verjaardag van Monique ( maart 2006) hoorden dat er een huis aan de Hôfsleane te koop was. Zo is het dus gekomen dat wij in september 2006 in Berltsum kwamen wonen, waar we geen dag spijt van hebben. Joop heeft z’n draai gevonden bij de “ it Jounsintsje”, Koersbalclub en de Kaatsvereniging en ik heb het voorrecht gehad een “ inburgerings” cursus Fries en Cultuur te volgen, nu ben ik (met anderen) onder andere actief in de Grusert om de documentatie van Bertltsum compleet te maken. Wij voelen ons hier thuis tussen de Berltsumers, met dank aan U ( jullie) allen! Wij geven de pen graag door aan een familie die in Berlikum geboren is, weg ging en terugkwam, namelijk Margriet en Rienk Bouwma.

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…