Berltsumer Beamkes

Ergens hulp bij nodig of graag iets doen voor een ander?

  
Met de Beamkes willen we de bewoners van Berltsum die iets te vragen hebben, verbinden met mensen die graag iets willen doen voor een ander. Het gaat om kleine klusjes, gezellige activiteiten en praktische hulp. Denk aan een boodschapje halen, een stukje wandelen, koken, een potje scrabble, tuinieren, vervoer en zo zijn er nog veel meer dingen mogelijk.


Er zijn nog veel mensen die ergens hulp bij nodig hebben, die niet door een instantie of familielid kan worden geboden. En daarnaast zijn er genoeg mensen die graag zinvol bezig willen zijn en iets goeds voor een ander willen doen.

Om deze mensen met elkaar in contact te brengen hebben we de Berltsumer Beamkes in het leven geroepen. En misschien kunnen ze omgekeerd zelfs ook nog wat voor elkaar betekenen.