Berltsum Foarut

  Over Berltsum Foarut

  Berltsum Foarút

  Aanleiding tot de werkgroep Berltsum Foarut!

  De overheid geeft de verantwoordelijkheid rond zorg en welzijn terug aan de burgers en doet een beroep op de participatiemaatschappij.

  Half september 2014 is er op een avond in Ny Statelan al een start gemaakt om in de gemeente Menameradiel te gaan brainstormen over de
  invulling van de dagbesteding. De huidige vorm van dagbesteding zal niet blijven bestaan. Graag willen we in gezamenlijkheid nu verder voor het dorp
  Berltsum.

  De volgende partijen zijn tot nu toe betrokken en zijn erg
  enthousiast om dit project binnen Berltsum positief te laten slagen:

  Stichting Welzijn Middelsee, Thuiszorg Het Friese Land, Zonnebloem, WMO -Platform, Fysiotherapeut /Raadslid gemeente Menameradiel, Kerk/dominee

  Dorpskrant en website dorp Berltsum (Op e Roaster), Student uit Berltsum, Palet

  Doel

  De leefbaarheid behouden/uit te breiden in Berltsum en in gezamenlijkheid een dagbesteding/ontmoetingsplek te kunnen aanbieden voor alle inwoners die daar
  behoefte aan hebben.

  Zoekend naar een vorm passend en aanvullend op het reeds bestaande aanbod aan dagactiviteiten in Berltsum.

  Diverse vrijwilligersorganisaties, SWM, THFL en Palet werken samen om in gezamenlijkheid met het dorp initiatieven uit te werken, te organiseren en te ontplooien.

  Ook de gedeelde verantwoordelijkheid nemen zij betreft vrijwilligers, achterwacht en professionele begeleiding

  De organisatie/werkgroep bestaat voor 80% uit inwoners uit Berltsum van alle leeftijden. Wat maakt dat dit een project dorps breed gedragen wordt en van het dorp zelf wordt.

   

   

  Wat is er te doen bij Berltsum Foarut?

  Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

  Meer agenda punten
  Lees meer