Begraafplaats

  •   Cor van Dijk
  •   0622-56 49 64

Over Begraafplaats

Begraafplaats

Algemeen

De begraafplaats te Berlikum is gesitueerd rondom de koepelkerk. Het is niet bekend wanneer deze in gebruik is genomen. De oudst bewaarde boeken dateren van 1845..Doorgaans werd de gegoede burgerij in de kerk begraven, terwijl voor de armen een plaatsje buiten om de kerk restte.Tijdens de grote kerkrestauratie van 1972-1980 werden in de kerk diverse grafkelders aangetroffen.Door werkzaamheden aan de fundering en tijdens het in kaart brengen van de fundamenten van een vroeger kerkgebouw door het Fries museum, werd duidelijk dat veel mensen tussen de grafkelders in de kerk zijn begraven.Na de restauratie is het geheel met beton afgedenkt. Hierop werd de vloerverwarming aangebracht.

Omvang

Op het kerkhof rondom de kerk is plaats voor ruim 1500 graven, waarvan nu nog ongeveer 10% beschikbaar is. In 2000 is een nieuw gedeelte, grenzend aan de westzijde van de bestaande begraafplaats in gebruik genomen. Hierop is nog plaats voor 300 extra graven.

Beheer

De begraafplaats wordt beheerd door de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Berltsum. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie.Jaarlijks worden de grafrechten herzien en de mogelijkheid bestaat om het onderhoud af te kopen voor 20 of 25 jaar. Er wordt gestreefd naar een kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsHet dagelijks onderhoud wordt verricht door de begraafplaatsbeheerder, die ook de administratie van de begraafplaats verzorgt. De begraafplaatsbeheerder, de heer Cor van Dijk, is bereikbaar onder telefoonnummer 0622-56 49 64. Belanghebbenden kunnen hun eventuele vragen in eerste instantie richten aan de begraafplaatsbeheerder. Voor het beheer van de begraafplaats is het grafreglement van toepassing. dit wordt verstrekt bij het kopen van het recht van begraven.

Urnenmuur

De begraafplaats beschikt naast graven ook over een sfeervolle urnenmuur.

Aula

De Hervormde Gemeente beschikt over een zeer moderne aula, welke in 2000 officieel in gebruik is genomen. De aula is aan de noordzijde van “'t Centrum” gesitueerd.De aula wordt geëxploiteerd door uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'. Informatie over deze vereniging is te vinden onder het menu ‘verenigingen en stichtingen / overig’.

 
Wat is er te doen bij Begraafplaats?

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Meer agenda punten
Lees meer