Archief

 
Downloads
Op e Roaster Februari 2021
Op 'e Roaster Januari 2021
Op'e Roaster december 2020
Op e roaster november 2020
Op'e Roaster oktober 2020
September 2020
Team Eijzenga opent gloednieuw sport- en fitnesscentrum! * Dirk Suikerspin/Dirk de Candyman stopt ermee * Griepvaccinatie 2020 huisartsenpraktijk Comello * Bern mei in ferhaal: Femme van der Mossel * Algemene ledenvergadering Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier e.o. * Berltsumer wandelroute digitaal * Gymnastiekvereniging Berltsum * 'De Bakkerij' nu ook in Franeker * Nochris Nochris * Gevaarlijke fietsknelpunten melden voor GVVP * Spiegelbeeld vertel eens even.. * Fruitplukdagen yn it Hemmemapark * HENGELSPORTVERENIGING DE DEINENDE DOBBER Realisatie Visparel Hege Wier * Wierster kat : Fytsgelok * Voetbalkamp Friesland * Muziekvereniging OpMaat: geen kuiertocht * 75 jaar Oranje Nationaal: wij zijn op zoek naar jou! * NIEUWS VAN CBS DE FUGELSANG Uniecollecte-Edukans gestopt * NIEUWS VAN CBS DE FUGELSANG Uniecollecte-Edukans gestopt * NIEUWS VAN CBS DE FUGELSANG Uniecollecte-Edukans gestopt * Broers on tour * CORIENS ITEN Itaalje op'e panne * Avondvierdaagse 2020 * Algemene ledenvergadering uitvaartvereniging De Laatste Eer *
Op e Roaster juli 2020
AAB lijstenmakerij, een echt ambacht!*Oranje Nationaal maakt thema Jubileumfeest 2021 bekend* Korps op afstand*Bern mei in ferhaal, Nynke Sietske Gerlofsma* Afsluiting schooljaar 2019-2020 OBS Lyts Libben Berlikum*Collectanten gezocht in Berltsum* Afscheid groep 8 OBS Lyts Libben Berlikum*Zelfreflectie als medicijn* Berltsum geslaagd*Onijdes Sijtsma na 39 jaar lesgeven, met pensioen!* Kersten Hulpmiddelenspecialist en Groene Kruis Vereniging Berltsum/Wier* Dag juf Ineke, dag meester Johannes…* Groep 8 Fûgelsang zwaait af *Evelien Nauta neemt afscheid van Gymnastiekvereniging Berlikum* Simmer yn Berltsum* Start to Run* Biodiversiteit in coronatijd*Kosten fi etspad langs Gernierswei worden berekend door gemeente Waadhoeke* Bestuurders tekenen op unieke locatie voor fi etsen langs Waddenzee*Sfeer positief, meedenkend en geïnteresseerd inloop Proeftún Berltsum*CORIENS ITEN* Zomertip: Tuinen met biodiversiteit dorpsstyliste in Berltsum hele zomerperiode geopend* Samar in Momint...*
Juni 2020
Vera Miedema: “Ik haw graach de toutsjes yn eigen hannen!” *Wenjen op in proeftún, hoe stiet it derfoar? *Bern mei in ferhaal: Myrthe Postma * Nieuws van CBS de Fugelsang * Zelf zonnepanelen aanschaffen of meedoen met Enerzjy Koöperaasje Duorsum Berltsum-Wier U.A. *Een boek zonder titel * 'De Brinkhoeve', een uit de hand gelopen hobby! * Voorgenomen besluit kleinschalig maatwerk. Betreft: Singel 1 *Geniet van de natuur in je eigen omgeving * Gymnastiekvereniging is voorzichtig weer los * WIERSTER KAT Lytse dingen, grut gelok * Online kerkdiensten vanuit de Protestantse Gemeente Berltsum druk bezocht * Balletje slaan? Bij TV de Vierslag! * Hallo creatieve kids van Waadhoeke en Harlingen * CORIENS ITEN Ierdbeien toetje yn in glêske * Borrel- & Muzieknotenquiz online Pinkster-editie * Jaap van Dijk, een veelzijdig kunstschilder * Samar in Momint... * Hjir it lyts berichtje fan it Piipskoft *
8336-Op'e Roaster mei 2020
Jacob Westra: Een nieuwe weg ingeslagen!* Sportgala Waadhoeke * 25-jarig jubileum * Bern mei in ferhaal * Weer naar school * Aanmelden voor de basisschool vanaf 3 jaar ook in Coronatijd * NochRis 2.0 * COLUMN Da's toch niks voor nuchtere Friezen? * Voorgenomen besluit kleinschalig maatwerk. Betreft: Buorren 86 * Podozorg Berlikum *Muzykferiening OpMaat zet Berltsum in de bloemetjes * Documentatiecentrum De Grusert gaat digitaal * BERLTSUMER HÛNTSJE Suver nuver * Stuurgroep MFC it Stedhûs * CORIENS ITEN De winnende pizza! * Naschools Sportaanbod Berlikum * Simmer fan leafde * Samar in Momint * Hûnekopkes *Thuisonderwijs van OBS Lyts Libben * 75 Jaar vrijheid * Lente woordzoeker *
April 2020
Drie Kempers in een toneelstuk * OpMaat staat al in de startblokken! Coronaconcert Berlingastate * Hunekopkes * Samar in momint… * Jeanet Terpstra: online juf zijn is een uitdagende klus * Thuisonderwijs op OBS Lyts Libben * CBS De Fugelsang in coronatijd * WYTGUOD slaat zijn vleugels uit * Jelle Eijzenga: coronacrisis in de fysiotherapiepraktijk * Bern mei in ferhaal: Milou * Uitstel project Natuerlijk Ferskaat Berltsum * Column Romy Groenewoud coaching: Van frustreren naar accepteren * Erik Jansen: MFC meeting in coronatijd * SC Berlikum Roelof Zwart: en toen was het stil op De Koekoek * Het Groene Kruis bezorgt tulpen huis-aan-huis in Berltsum en Wier * Tetty Wiersma: geen collecte reumafonds in coronacrisis * Piety van Dijk: hallo leden van Ope Roaster tekening Rowan Giliam * Wokke Tijsma: schuldgevoelens en blijheid in coronacrisis * Sinne en Famke Dijkstra: hoi allemaal * Sofie en Lynn: foto collage bloemen * De Wierster Kat: Karantene kat * Foto Rients Tijsma * Tori Hijstek: tijdens de coronacrisis in Canada * Mia Goodijk: gedicht De Coronacrisis * Annemieke de Zwijger – Van der Kaaij: kraamverzorgster in coronatijd * Maritha Born: tijdens de coronacrisis in Catalonie * Oranje Nationaal: koningsfeest Berltsum afgelast * Coriens iten: oars as oars Groene asperges met basilicumsaus * Mudrun en Corona
Maart 2020
Sandra Siderius, De liefde voor paarden zat er al jong in * Dringend vakantie ouders gezocht * Hunnekopkjes * Geef mantelzorgers een zorgeloos moment * Muzikaal talent OBS Lyts Libben * Open dag peuteropvang *Column Romy Groenewoud coaching "zo ben ik nu eenmaal, of toch niet?" * Jubileum Miedema makelaars smaakt naar meer. * Uitgelicht; Interview met Durk Osinga, lid van de stuurgroep van het MFC. * Heeft u al een levenstestament? * Grote opkomst voor behoud buslijn 71.* Coriens iten; Bananenbole. * Gymnastiekvereniging Berlikum op wedstrijd. * Bertltsummer huntsje;It buske komt sa¦ ???.* Nieuwe shirts voor Volleybal Vereniging Berltsum. * Tennisles bij TV de Vierslag. * Klimmen tegen MS 2020. * Actie jeugd groot succes! * Berltsum kultuer ; Sake & it Suertsjefabryk. * Marjolein Meijers ontroert met Simpel mooi bestaan in Ioannis Teatertsjerke. *A.L.V. De Laatste Eer met verfrissend tintje. *
Februari 2022
Toneelvereniging Elts syn Rol speelt Sake en it Suertsjefabryk! * Hunekopkes * Dorpsgenoot Ben Vrielink wint landelijke Vpt Innovatieprijs * OBS Lyts Libben: Letterfeest in groep 3 * Bern mei in ferhaal: Thamar Zeilstra * Verbreding schelpenpad Berltsum richting Ried * Berltsum in bedriuw: Van der Kaaij is meer dan alleen tomaten * Nieuws van de werkgroep Lyts Hofke * Uitgelicht: Column Romy Groenewoud coaching Klaar voor de wandeling * Permanent Geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden * Berltsum feriening: Open toernooi en tennisles bij TV de Vierslag * NL Doet yn it Hemmemapark * Wierster kat: Gelok * Puzzel, waar ben ik? * De gemeente Waadhoeke wil haar inwoners, dorpen en wijken ondersteunen * Alzheimercafe Noordwest Frieslang * Samar in moment… Even afstemmen * Berltsum kultuer: Triedsjes nei it ferline mei Tresoar * Walk en Talk voor werkzoekenden in Bibliotheek Sint Annaparoche * PCOB mei Epke, de wei fan in Olympysk kampioen *Agenda * Coriens Iten: In stevige stamppot
Januari 2020
Opmaat 2,5 jaar na de brand*Ukkepukvoetbal voor ouder en kind*Een geslaagde nieuwjaarstrail*De prijzenronde van de decemberactie van UBW*Bern mei in ferhaal: Klaas en Tjitte Wassenaar*Salon Helena: niet het leven dromen, maar mijn dromen leven*Podozorg Berltsum: uw voeten, mijn zorg*Samar in momint*Hunekopkes*Brede School Berltsum start naschools aanbod*Het Hemmemapark in 2019*Gymnastiekvereniging*Speeltuinvereniging*Berltsumer huntsje:in lyts gebaer*Haw jimme it wol sjoen?!*Muzykferiening OpMaat*Stichting Berlikumer Belangen uitnodiging jaarvergadering 2020*Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging Menameradiel* Gezocht:Organisatietalent!*Coriens iten: In sun begjin*Agenda*Subsidies 2019 door Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berlstum/Wier*
December 2019
Ruurdtje Oppedijk heeft met vallen en opstaan grenzen leren kennen * Hunekopkes * Schoonheidssalon Moniek bestaat 10 jaar * Petra Tijsma start TWA, voor ouder en kind * Even voorstellen … Johan van der Graaf, lid van de stuurgroep van het MFC * Sint komt aan op de trekker * Afscheid Juf Ankie Jagersma * Decemberactie UBW * De famylje Brouwer en it CFK keatsen yn Berltsum * BERLTSUMER HÛNTSJE & WIERSTER KAT * Rondom Berlinga State verfraait met bomen * Samar in Momint... * Kerstprogramma 2019 * Stichting de Grusert * AGENDA * Elts syn (WC-)Rol actie! * CORIENS ITEN In kryst toetje *
November 2019
Smartlappenkoor Leedvermaak uit Franeker met Berltsumer tintje, winnaar fonkelfestival! * Hunekopkes * Hoog bezoek op CBS De Fugelsang * Grietje doet stapje terug * Bern mei in ferhaal: Anna Renzema * Groep 7 en 8 Fugelsang doen mee aan (S)cool on wheels! * BSO Berltsum * Berltsum yn bedriuw Christa de Vries “Als de basis goed is komt een kind tot ontwikkeling” * Friese streekwinkel “Ut Streekie” in Leeuwarden feestelijk geopend door zangeres Anneke Douma * FK tikkertje * Nieuws van het MFC * Nieuws van OBS Lyts Libben * Zomaar een bloemetje voor De Laatste Eer * It giet oan Piipskoft 2019 2020 * Berltsumer Huntsje Klassyk yn de Kas * Nieuws van gymnastiekvereniging Berltsum * Samar in Momint * Elts syn (WC-)Rol actie! * Auke en Geertje 50 jaar getrouwd * Voortgang Project Natuerlik Ferskaat Berltsum * Mienskiplike ONS/PCOB gearkomste mei boargemaster Waanders * Gemeente zoekt oudste fietser van Waadhoeke * Maatschap voor Fysiotherapie St. Jacobiparochie Minnertsga en Berlikum overgenomen * Puzzel: Raad het logo * Agenda * Coriens iten In lekker waarm stoofgerjocht *
Oktober 2019
Jildou Zwager * Hunekopkes * Gezocht... * Bliid Boadskip Sjongers jubileumconcert Frysk Jeugd Orkest * Bern mei in ferhaal: Hidde Wassenaar * Edukans uniecollecte 2019 * Griep Vaccinatie 2019 Comello * Opening Spinnetjes Games en Friesland Darts * Alex Heitmeijer blij met overname fysiopraktijk in Berltsum * Taxatiebureau Objectief opent deuren * Bedankt!!! * SBB: Donaties 2019 en bomen Koekoeksleane blijven langer staan * Project Natuerlik Ferskaat in Berltsum is financieel rond * Allerzielen herdenkingsmoment in Minnertsga * Wierster kat Feroarje * (na) Zomerfeest BSO Berltsum * Meidoorns vol met rode bessen: strenge winter? * Herdenkingsmoment Minnertsga 2 november 2019 * Collectanten Nierstichting in Berltsum halen 1050,- euro op tijdens collecteweek *PCOB makket in virtueel reiske nei Papua Nieuw - Guinea * Eten met een praatje 2019-2020 * Agenda * Coriens Iten * Samar in moment * Najaarsmodeshow donderdag 31 oktober voor alle belangstellenden * Monica Coronado & Manito - Spaanse furie in de Ioannis Teatertsjerke Wier
September 2019
Marcel Aalbers * Hunekopkes * Ijsclub Berlikum, ledenwerving * Bern mei in ferhaal * Woordzoeker * LN Handelshuis * Vitale Vijftig+ markt geopend door Ilse Tuinenga * Samar in momint * Coriens Iten * Duurzaamheidsbeleid gemeente Waadhoeke * Bert van Geel op pov It Hunenest * Fotocollage Berltsumer zomerwinnaars * OpMaat kuiertocht 2019 * 70-jarig jubileum De Zonnebloem * Berltsumer Huntsje * Open dag pov It Hunenest * Afscheid juf Meinie de Fugelsang * Porgy en Bess in 59 minuten, Ioannis Teatertsjerke te Wier * Cursus positief in het leven staan * Agenda * Video De Klokken fan Berltsum
Juli 2019
Afscheid fam. Bouwknegt * Hunekopkes * Nieuws Fugelsang * Bern mei in ferhaal * Schoolkamp Lyts Libben * Nieuwbouwproject De Polle * Wegwerkzaamheden Berltsum en omgeving * Woordzoeker * Samar in momint * Schoolkamp De Fugelsang * Berlinga State * Kuiertocht OpMaat * Willem Rondon: 2de Sterkste man * Wierster Kat * Fotocollage Merke 2019 * Vakantieleesplezier De Fugelsang * Berltsumer Picknickfestival * Agenda * Fotocollage Fotograven * Kunst kijken Ioannis Teatertsjerke Wier
Juni 2019
Berltsumer om utens: Jorrit Lars Kooistra* Hunekopkes* Afscheidsavond fam. Bouwknegt* Longfonds 2019 Berltsum* Bern mei in ferhaal: Jelienke Holwerda* Lytse Buorren tweerichtingsverkeer* Berltsum yn bedriuw: Wytguod* Verslag informatieavond Stichting Hemmemapark* Huisartsenpraktijk Comello te Berlikum* Uitvaartvereniging De Laatste Eer* Puzzel: woordzoeker* Werkzaamheden N383 Marsum- Berlikum* GB, VVD en FNP in Waadhoeke willen realisatie ouderenhofje Berltsum* Prijzenregen voor fanfare OpMaat* Muziekfestival "Op losse schroeven 2.0"* KV Berltsum, van de jeugdcommissie* Reiske PCOB nei "De Spitkeet* Wierster Kat* In memoriam: "Ik bin in Berltsumer" Rintsje Rekker* Tadaaaaaa: circus in het dorp!* Maaien met oog voor plant en dier* Merke in Wier 5, 6, 7 en 10 juli 2019* Agenda* Even bijpraten...MFC Nieuws* Samar in Momint
Mei 2019
Familie Brouwer brengt historisch waterschapspand met appartement tot leven* Hunekopkes* Willem Rondon: de sterkste man van Friesland?* Berltsumer picknick festival* Bern mei in ferhaal: Martijn Algra* Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/ Wier e.o.* Berltsum yn bedriuw: Ijde Jan Groendijk* Agenda jaarvergadering Stichting Donatie Dorpsgemenschap Berltsum en Wier* Nei buten mei Jelle- circuittraining voor jong en oud* Agenda ledenvergadering Groene Kruis 28 mei 2019* Samar in Momint* Europa Kinderhulp* Koningsspelen Fugelsang en Lyts Libben* 150 jaar Christelijk onderwijs* Avondvierdaagse* Muziekfestival "Op losse schroeven 2.0"* Een huis voor iedereen, benefietconcert3 mei 2019* KV Berltsum, jeugd* Stratenvolleybal toernooi Berltsum* Berltsumer huntsje* Fugelsang bezoekt Martenahus* Workshops op de Fugelsang* OBS Lyts Libben* Expositie schilderijen Geeske Sijbrandij* Mudrun 2019 in beeld* Hemmemapark voor en door Berltsumers* Mannenkoor Sjongerdewiis* Agenda* 100e keer Fit op Freed
6220-Op'e Roaster APRIL2019
7274-Op'e Roaster februari 2019
1543-Op'e Roaster jan2019
Maart 2019
Walking football: 60 plussers * Hunekopkes * 40 jaar juf en wat voor 1! Loeki Hogeveen * Bern mei in ferhaal: Chris Boomsma * Trek je laarzen aan en kom paaseieren zoeken in het Hemmemapark! * Word ook lid en stem! Rabobank Clubkas Campagne * Voormalig gemeentehuis geeft Impuls Fysiotherapie een nieuwe impuls * Uitnodiging Jaarvergadering 2019 Stichting Berlikumer Belangen * Inloop/koffiemorgen Groene Kruis gebouw Berltsum * Open dag peuterspeelzaal ‘it Hûnenêst’ * PCOB mei ‘Test uw (levens) Testament’ * Vrijwilligers gezocht bij Van Harenhus in St. Annaparochie * Vrijwilliger worden bij de Zonnebloem * Maak kennis met tennis op zaterdag 16 maart bij TV de Vierslag * Berltsumer Hûntsje * Uitstelgedrag De laatste eer Berlikum * Loopgroep Berltsum Yakult Start to Run * Puzzel * Jayden Filemon en zijn kanaries * Europa Kinderhulp Jouw huis. Haar thuis. * Elts syn rol: Lamelos gaat in première * Agenda * Foto’s Carnaval Piipeldonk
4692-MFC stand van zaken 31-12-2018(1)
December 2018
Nieuwjaarsreceptie & Sportgala 2019 * Hunekopkes * Nieuws van het MFC Koek & Lopie * Bern mei in ferhaal: Silke Mare Rondaan * Bern mei in talint * Fysio Eijzenga slaagt voor de tiende keer voor keurmerk HKZ * Samar in Momint * Uitgelicht: Stilte over Berltsum ofwel De maatschappelijk betrokken bedrijfsvoering van ESV Berlikum * Oudste bewoonster van Berltsum * Kerst in de Vermaning * Nieuws van o.b.s. Lyts Libben * Sinterklaasfeest op de basisscholen * Huldigingsavond voor de Berltsumer Kaatstoppers * Nieuws van uitvaarvereniging De laatste eer * Berltsumer huntsje * EHBO-vereniging Berlikum/ Wier start nieuwe cursussen * Kerstconcert met Trio Garmoniya in de Ioannis Teatertsjerke Wier * Winterexpositie galerie Hiske Wiersma * Agenda * Meetbaar respectloos *
November 2018
Elisabeth Rekker - Berltsumer om utens yn Londen * Hunekopkes * Nomineeeeeeeeeren!!!!!! * Beste bewoner van Berltsum, * Bern mei in ferhaal: Tessa en Amanda van der Ploeg * Eartiids en No * VOORDEELFIETS.nl * Uitgelicht: Crowdfunding actie MFC It Stedhus gestart! * Fysio Eijzenga wint Valpreventie Award 2018: feesttaart en 500 euro * Samar in Momint * Lezing orthopedisch chirurg Bas de Hartog (MCL) bij Fysio Eijzenga * Bijdrage Edukans Uniecollecte * Nieuws van OBS Lyts Libben * Volop actie bij Muzykferiening OpMaat * EHBO-vereniging Berlikum/Wier start nieuwe cursussen * Berltsumer huntsje * Stichting de Grusert - Verkoop Amaryllisbollen * Eerste Lichtjesavond hartverwarmend * It Piipskoft weer springlevend en bruisend als weleer! * World Servants Berltsum * Agenda * Friersk brengt muzikale hartstocht in de Ioannis Teatertsjerke * Inloop/Koffiemorgen in it Heechhout *
Oktober 2018
Jasper de Vries: In creatief brein vol ideeen, duurzaamheid en sportiviteit *Hunekopkes* Sportster, Sporter, sportgroep, foto van het jaar. Geef je/hen op! * Nieuws van OBS Lyts Libben * Wethouder Jan Dijkstra leest voor op CBS De Fugelsang * Eartiids en No * Robs ondernemerschap is gelijk aan zijn groet! Hiep hoi! * Uitgelicht: Please wait MFC is loading 95 % * Lezing apotheker over ouderen en medicijngebruik * Bern mei in ferhaal: Corne Bakker * Inloop/Koffiemorgen It Heechhout * Kuiertocht OpMaat voor de 4e keer een succes * Gymnastiekvereniging Berlikum groeit uit haar gympakje! * Berltsumer huntsje * Nieuws van uitvaartvereniging De Laatste Eer * Nieuws van het Hemmemapark * Edukans uniecollecte 2018 * Piippraat * Borrel- en Muzieknotenquiz is vol! * Jubileumconcert Piet Kok, Een halve eeuw in de ban van muziek * Samar in Momint * Agenda * Najaarsmodeshow * Mei dumny Doekle de Boer nei Taize
September 2018
Anna van der Graaf: Gek fan follybal en fan Japan! * Hunekopkes * Kuiertocht in Berltsum * 7e Reunie oudjes Lagere school Berltsum * Bern mei in ferhaal: Doutzen Kingma * Eartiids en No * Transformatie Wetterskipspand Kleasterdyk * Uitgelicht: Geef je nu op voor Lekker in je vel * Cognitieve Fitness in Ons Huis te Bitgum * Hervatten Sport(ief bewegen) voor kankersurvivors * CBS De Fugelsang goed van start * Mantelzorgers beleven een ontspannend weekendje weg * Berltsumer huntsje * Nieuw: lichtjesavond voor jong en oud * Eten met een praatje 2018-2019 * Word ook AutoMaatje! * Lichtmasten geplaatst * Nieuws van KV Berlikum * Berltsumer Nieuwjaarsreceptie 2019 * Agenda * Sterkste man Wout Zijlstra geeft op 1 oktober lezing bij Fysio Eijzenga * Muziek- & Borrelnotenquiz * In nij begjin! * Samar in Momint
Juli 2018
Berltsumers om utens: Tea Siderius * Hunekopkes * Kleiner wonen in Berltsum ontvangt bijdrage Losse Fearren * Bern mei in ferhaal: Kian Peterzon * Eartiids en No * Salon Grietje al bijna 40 jaar een begrip in Berltsum * Lieve, lieve mensen bedankt! * Geldautomaat Poeisz * Op 'e Roaster op Zomerreces * Eregalerij sporters * Berltsumer Huntsje * Nieuws van uitvaartvereniging de Laatste Eer * Vrijwilligerscentrale De Skule Welzijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers * Nieuws van het MFC - Midzomermarkt * Brand op De Fugelsang? * It giet oan. Wy wolle fierder mar dat kinnen wy net sunder jo * In lette resinsje oer: De Klokken fan Berltsum - Opera yn'e Buorren * Kick-off SamenLoop voor Hoop Franeker * Inloop/ koffiemorgen Heechhout * Samar in Momint
Juni 2018
Berltsumers om utens: Douwe van Dijk * Hunekopkes * Kermisprogramma * Zaterdag 7 juli 6e Midzomermarkt SC Berlikum * Bern mei in ferhaal: Thijs Lantink * Eartiids en No * Dirk en Hiske van Wigcheren luiden met pijn in hun hart afscheid van een tijdperk in * Bakkerij Wijnsma per 1 juli overgenomen * Open huis Rinsma groot succes * Koffieochtend It Heechhout * Opbrengst Longfonds Berltsum * Ongekende resultaten voor gymvereniging Berlikum * Berltsumer huntsje * Reiske PCOB nei Tsiisbuorkerij De Deelen * Nieuws van uitvaartvereniging de Laatste Eer * Rabobank geldautomaat uit de lucht * Doarpswurk is er voor jou! * De Foarutgong onderzoekt andere schooltijden * Bezoek Frisia Zout Harlingen groep 7&8 CBS De Fugelsang * Hello Goodbye: Afscheidsconcert van dirigent Tjipke Pasma * Samar in Momint * Eens binnenkijken bij de Grusert? Dat kan! * Agenda * Is dit it einde? * Nieuwe naam MFC It Stedshus! * Gezelligheid bij Okidoki
Mei 2018
De klokken fan Berltsum groot succes * Hunekopkes * Zonnestroom voor iedereen in Berltsum en Wier * Crowdfunding certificaten voor MFC Berltsum * Bern mei in ferhaal: Anna Osinga * Eartiids en No * Foto-routewedstriid: Wa lit us hun ut? * Uitgelicht door Janna-Marije: Op de kop troch keamer en tun * Werkgroep klein wonen in Berltsum wil It meast duorsumme hofke fan Nederlan *Nieuws van uitvaartvereniging De Laatste Eer * Berltsumer huntsje * Inloop/koffiemorgen Heechthout * Iepening doarpshus d Ald Skoalle * Vereniging Het Groene Kruis Berltsum/Wier eo * Noodoproep * Bingo in Berlinga State * Provinciale brandweerwedstrijd * Cultuurhistorische fietsroute door de Gemeente Menaldumadeel * Koningsspelen 2048 OBS Lyts Libben/ de Fugelsang * Samar in Momint * De Weg, in Ioannis Teatertsjerke Wier het dramatische verhaal van Ekaterina Levental * Agenda * Highwood Live 2e editie! * Hemelvaarttoernooi SC Berlikum * Stratenvolleybal toernooi Berltsum 2018
April 2018
Femke voor goede doel op de fiets door de Dolomieten * De klokken fan Berltsum * Hunekopkes * Sebastiaan Doldersum zelfstandig onder de naam Eduresult * Bern mei in ferhaal: Jens Nieuwland * Eartiids en No * Nieuws van het MFC * Berltsumer huntsje * Nieuws van uitvaartvereniging De Laatste Eer * Veel zware metalen in Berltsum * Samar in Momint * NL Doet groot succes * Berltsum de 12e sted hat in fontein * Opbrengt collecte Reuma Fonds * Voorjaarsmodeshow maandag 30 april voor alle belangstellenden * Kunstproject op basisschool de Fugelsang * Leerlingen OpMaat: muzikale toppers * PCOB slut seizoen of mei Hylper Fiskerfroulju * Earst de klokken, dan de manlju expositie van De Grusert * Bingo in Berlingastate * Agenda * Pannenkoekenfeest op OBS Lyts Libben * Nelis syn lot
Maart 2018
Frank Manders en Germonde de Boer in Canada * Hunekopkes * De Klokken fan Berltsum * Bern mei in ferhaal: Mirte Visser * Eartiids en No * Geen brug te ver voor Aart de Zeeuw en Gerrit Kuiken * Uitgelicht * Kernteam Samenleving onderdeel Sociaal Domein * Van der Graaf Multiservice viert zijn eerste levensjaar * Gialt Biesma levert met scherpe blik olympische prestatie in Pyeongchang * Is je testament nog wel van deze tijd? * Berltsumer huntsje * Nieuws van tennisvereniging de Vierslag * Samar in Momint * Gezellige bingoavond met muziek van Composed * Swingen, luisteren en meezingen met THC Oostergoo in Ioannis Teatertsjerke * Janneke Bergsma: Ynspiraasje komt ut de aventoeren fan hjoed en moarn * Agenda * Kom paaseieren zoeken op zondag 1 april * Tips en handvatten voor een positief leven, Cursus GRIP en GLANS gaat van start
Februari 2018
Gebroeders Erik en Rene Brouwer brengen historisch pand weer tot leven * Hunekopkes * Borstkanker Yoga-Verwen retraite in Oosterwierum * Bern mei in ferhaal: Samantha Bangma * Eartiids en No * G2 Makelaars ook actief in Berltsum * Uitgelicht * Afrondende werkzaamheden in de Buorren * Dykstra State ontvangt nieuwe keurmerk Frysk Erkend Streekprodukt * Dennis van der Ploeg: Een fanatieke crosser die niet terugdeinst voor een beetje gas geven * Tulpenactie en Wandeltocht t.b.v. Victory4All en Good News ZA * Gymnastiekvereniging Berlikum doet mee aan funwedstrijd * Berltsumer huntsje * Berltsum Foarut * Nieuws van uitvaartvereniging De Laatste Eer * 25 jier PCOB mei Sierlike Swannen * Lights out, spot on. It's showtime. * Jeugdtoneel brengt sprookjes weer tot leven * Agenda * Bingo in Berlinga State * Samar in Momint * Toneelvereniging Elts syn Rol speelt Nelis syn lot * Waadhoeke De Butsoekers gaat back to the sixties * Carnaval It Piipskoft
Januari 2018
Jelmer Algra: Betink ris werom je it wol dwaan soene! * Hunekopkes * Geliefden voor 400 jaar * Bern mei in ferhaal: Ant Berga * Eartiids en No * Met nieuw elan verder als Miedema Makelaars * Sybe Jan Poelstra begint nieuw avontuur in Winsum * Eindelijk ... 18 ... uit de pampers * Stichting Hemmemapark in 2017 * Oplossing puzzel december * Nieuws van het Jeugdtoneel * Bijzonder project voor mensen van 65 jaar en ouder * Berltsumer Huntsje: It giet oan * Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen * Gialt Biesma opnieuw naar de Olympische Winterspelen * Quilttentoonstelling Wier groot succes * Bestuursleden gezocht * Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel * Activiteiten in Wier * Akoestisch concert van Helder in Ioannis Teatertsjerke * Agenda * Inloop/Koffiemiddag Berltsum * Samar in Momint * De Kracht van Luther II * In Memoriam: Dick Abma
December 2017
Jeugdtoneel speelt Lang en Lokkich * Hunekopkes * Bern mei in ferhaal: Job Tuinenga * Samar in Momint … * Berltsumer puzzel * Eartiids en No … * Navigator Douwe Ploeg gunt iedereen juiste koers voor toekomst * Uitvaartvereniging De Laatste Eer partner Digitale Nazorg * Informatie gebiedsteam Waadhoeke * Bent u ook zo nieuwsgierig hoever de ontwikkelingen met het MFC zijn? * Net stinne mar der hinne (rinne) * Programma Nieuwjaarsactiviteiten * Ljocht en Skaad by Rembrandt * Vrijwilligerscentrale Waadhoeke zoekt nieuwe vrijwilligers * Inez Timmer neemt de kerstman mee naar de Ioannis Teatertsjerke Wier * Agenda * Ondertussen bij het MFC * Kerstprogramma 2017 * Prijswinnaars luidklok Koepelkerk Berltsum
November 2017
Hynsteriedtalint Lotte van der Kaaij: In libben yn it teken fan springe en dressuer * Hunekopkes * Berltsum maakt zich op voor een gezamenlijk begin van het nieuwe jaar! * Acht straten tegelijk aangepakt in Berltsum voor fusie met Waadhoeke * Bern mei in ferhaal: Doutzen Osinga * In wurd fan tank fan Wimmie Wassenaar-Lautenbach * Eartiids en No: Stimmer *All-Electric-Livingconcept plaveit de weg naar energieneutraal wonen 19e-eeuws pand getransformeerd naar Nul-op-de-Meter * Eindfase werkzaamheden in de Buorren nadert * De Laatste Eer digitaliseert formulier Laatste Wensen * Hallo Kerst! Met de Bliid Boadskip Sjongers en Crescendo * Berltsum schoner door Gymnastiekvereniging Berlikum * Berltsumer Huntsje: Lytse huskes * Muzykferiening OpMaat Berltsum begint weer te bruisen * Ondertussen bij het MFC * Edukans-vrijwilligers in de bloemetjes * Nieuws van Hemmemapark * Docufilm BAUCK! Over de eerste Friese vrijheidsstrijdster * Nieuwe straatverlichting in de Buorren * Orgelconcert door Gert van Hoef * ONS en PCOB * Duitse en Russische Mennonieten bezoeken Doopsgezinde Vermaningen * Wier is it en Wier sil it bliuwe * Samar in Momint * Kofjemoarn Berltsum
Oktober 2017
Geslaagde Benefietdag Muzykferiening OpMaat Berltsum * Hunekopkes * Nieuwjaarsreceptie voor heel Berltsum, de 12e stad van Fryslan! * Quilt- en handwerktentoonstelling Wier * Bern mei in ferhaal: Ivar van Schepen * Eartiids en No: Praat fan de hoeke * Marco Doldersum meesterlijk in metaal en dorpsleven * postzegelhandel S. Herrema handelt wereldwijd * St. de Grusert Documentatiecentrum en Historisch Archief Berltsum * Najaarsmodeshow Maion Mode * Bern mei in talint: Sander Born * Nieuws van OBS Lyts Libben * Utveksel Aarhus: Rethink the Village! * Berltsumer Huntsje: Tsjin-Poalen? * De Laatste Eer Berltsum ontvangt De Nardus Gedragscode Uitvaartzorg * Ondertussen bij het MFC * Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen * De Laatste Eer verwelkomt nieuwe bode: Fan wa bist ien en wer komst wei? * Edukans Uniecollecte 2017 *PCOB: skiednis fan Joazef, profesij oer Jezus en Israel * Luidklok uit Koepelkerk Berltsum getakeld * Agenda * EHBO-vereniging Berlikum/Wier start nieuwe cursussen* Boekenmarkt in de Vermaning * Reunie Fugelsang * Samar in Momint
September 2017
Sybren van Tuinen zwaait carnavalesk af bij Oranje Nationaal * Hunekopkes * Benefietdag 30 september 2017 * Bern mei in ferhaal: Renik Roorda * Eartiids en No: Doarpsplein * 25 Jaar VOF Bouwbedrijf Van der Graaf * Salverda Logopedie opent haar deuren in Berlikum * Onvergetelijke ervaringen voor World Servants groep Berltsum! * Nieuws van obs Lyts Libben * CBS de Fugelsang goed van start * Samar in Momint * Sybren Klaas Visser nieuwe bode Uitvaartvereniging De Laatste Eer Berlikum * Berltsumer Huntsje: En we binnen los! En we gaan door! * Behoud boombeplanting langs de provinciale weg naar St. Annaparochie * Mannenkoor Sjongendewiis weer van start met nieuw seizoen en nieuwe leden * Swetsterp Bedankt!!! * Berltsum deelnemer Culturele Hoofdstad 2018 * Agenda * Eten met een praatje 2017-2018 * Twee voor de prijs van een met Arie en Rima * Kofjemoarn Berltsum
Juli 2017
BAUCK! Geweldige entourage, enthousiaste spelers, fantastische organisatie * Hunekopkes * VSB geeft 30.000 euro aan MFC Berltsum * Bern mei in ferhaal: Anton Scholten * Mis m niet! De inschrijving It leste runtsje is fan us is geopend * Hisse en Renuka Brouwer: Ondernemen met karakter! * Nieuws van Oranje Nationaal * Collect Nationaal MS Fonds * Komt u ook de hand schudden van onze bode? * Buitenkast AED apparaat bij Fysiotherapie-praktijk Jelle Eijzenga * AHBO + AED cursus 100% afgerond * Berltsumer Huntsje: Swetse diel 2 * Heren volleyballers Berltsum, kampioen in klasse B OVK * Nieuws van Stichting Berltsumer Belangen * OBS Lyts Libben: Schoolreisje en kamp weer een groot succes! * Ondertussen bij het MFC * In de Achtbaan door de basisschooltijd! * Expositie Geeske Sijbrandij * Agenda * Zaterdag 29 juli Midzomermarkt Berltsum * Ingezonden stuk * OpMaat in de maat?
Juni 2017
Ilse Tuinstra, in beskieden ferhaal oer in talintfol shorttrackster * It Berltsumer Runtsje * Hunekopkes *Bern mei in ferhaal: Elisa Poelstra * Eartiids en No-Berltsum yn skiednis * Merke in Wier * Willie en Greet even puur en natuurlijk als hun product * Programma Kermis Berltsum 2017 * Zaterdag 1 juli Midzomermarkt Berlikum * Nieuws van de Fugelsang * Samar in Momint * Top prestaties bij GV Berlikum * Berltsumer Huntsje * Uitvaartvereniging De Laatste Eer * Nieuws van tennisvereniging de Vierslag * Op nei BAUCK! * Koepelkerk genomineerd voor It moaiste fan Fryslan * Nieuws van it Piipskoft-Avond-4-daagse * Boekpresentatie Simy Sevenster * Agenda * Reiske PCOB ticht by hus * OpMaat Kuiertocht in en rond Berltsum * St. de Grusert-Documentatiecentrum en Historisch Archief Berltsum * Subsidies 2016 door St. Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/ Wier
Mei 2017
Berltsumer om utens Anja Siderius oer har reizgjen yn Europa * Hunekopkes * De vlag uit tijdens de wandelelfstedentocht! * Collecte Reuma Fonds * Bern mei in ferhaal: Vincent Gerlofsma * Eartiids en No * Administratiekantoor Born & Van der Graaf * Ondertussen bij het MFC * Praat mar Frysk * Nieuws van De Fugelsang * Samar in Momint * AVC wint succesvol verlopen E-top toernooi * Berltsumer huntsje over Karnaval yn Berltsum? * Sportdag 7 juni * Stratenvolleybaltoernooi Berltsum 2017 * Engele Bouwma heeft onverwacht nieuwe uitdaging gevonden in Mudrun * Op nei Bauck!- Verborgen verleden van Grutte Pier leidt naar Bauck! * Uitnodiging Us Eenhoorn Slotakkoard: Wy wolle us ofskied net samar foarby gean litte! * Kofjemoarn Berltsum * Agenda * Impressie Mudrun 2017 * Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2017
April 2017
Toanielferiening Elts syn Rol set besikers yn in emosjonele rutsbaan * Hunekopkes * Himmelwike * Kofjemoarn Berltsum * Bern mei in ferhaal: Leah Jansen * Voetbalclinic voor meisjes * Nieuws van Kinderopvang Okidoki * Eartiids en No * Nieuws van Lyts Libben * ESV neemt afscheid van zijn boegbeeld * Ondertussen bij het MFC * Kapsalon t Steegje heropend * Prijzenfestijn bij leerlingen OpMaat * Wederom medaillestorm voor Gymvereniging Berlikum * Nynke Abma, in goede balans voor voorzitterschap gymnastiekvereniging * Berltsumer huntsje * Uitnodiging Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier eo * Berltsum Foarut * St. Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum-Wier kent BAUCK subsidie toe * Benefiet Bierfertier foar Noordzeeziekte * Boargemaster Liemburg fertelt oer Fedde Schurer * Nieuws van st. Berlikumer Belangen * Edouard zingt, speelt en zoekt contact met zichzelf in Ioannis Teatertsjerke Wier * Agenda * Werkgroep Berltsum Actief
Maart 2017
Tina Petra Tijsma, een Berltsumer om utens in het middelpunt van Europese innovatie * Hunekopkes * Schelpenpad rond ijsbaanterrein wordt leefbaar ingericht * Carnaval! * Bern mei in ferhaal: Jochum Kuperus * Nieuws van Kinderopvang Okidokie * Nieuws van OBS Lyts Libben * Eartiids en No * Anneke Vrij gaat op voor haar finale met Twa * Markthal Berltsum in seldsum begrip yn Berltsum * Kofferbakmarkt * Jaaroverzicht activiteiten st. Hemmemapark 2016 * De Laatste Eer zoekt mannen voor onder de hoed * Samar in Momint * Rabobank Clubkas Campagne. Stem op onze club * Berltsumer Huntsje * Wegens succes speelt Elts syn rol een extra avond * Oproep aan leden en oud leden van de V.v.V. Wier * Zaterdag 8 april staat Wier op z’n kop * 70 Belangstellenden voor sportadviescafe * Flink subsidiebedrag FCP voor spektakel BAUCK * Essentaksterfte heeft landschappelijke gevolgen * Nieuws van het MFC * Passie Pasen Concert * 40e Editie Kom in de Kas op 1 en 2 april 2017: Het is feest in de kas * Berltsum Foarut * Kapriol verteld sterke verhalen in Ionnisttsjerke Wier * Vermaning en Passieconcert * Concert Bliid Boadskip Sjongers en Het Frysk Hoorn Trio * Genieten van een gevarieerd muziekprogramma met Berltsumer Krijn Dijkstra?
Februari 2017
Jeugdtonnel speelt Alice yn Wunderlan * Hunekopkes * Verslag van 100 km schaatsen voor KIKA op de Weissensee * Berltsum foar Berltsum * Bern mei in ferhaal: Jorrit Brouwer * Nieuw bedrijfsgebouw na asbestbrand Berltsum * Boekendate op obs Lyts Libben * Wat gebeurt er eigenlijk in de voormalige pastorie bij BAMZ? * Ondertussen bij het MFC * Wimmie Wassenaar stopt als bode van uitvaartvereniging De Laatste Eer * (Frisse) terugblik op de Winterbazaar * Naschools sporten succes in Berltsum * Samar in Momint * Rene Jacob Tuinenga: Op siik nei mooglikheden * Berltsumer huntsje *Pas op voor uw hoofd, het regent medailles in Berltsum * Marijke Westra en Gerdi Luurs gaan de Alpe d HuZes hardlopend beklimmen * Meer bewegen in 2017? Doe mee aan het nieuwe beweegprogramma Fit Waadhoeke in * Streetdefense – Wat moet u zich daar eigenlijk bij voorstellen? * OpMaat gaat unieke samenwerking aan * Aan de rand van huidige Hemmemapark in Berltsum Theaterspektakel BAUCK - Op plek waar zij heldin werd * Agenda * Kofjemoarn Berltsum * Ledegearkomste mei Geart Benedictus * St. Oudheidkamer De Grusert – It ferhaal fan Berltsum * Koarenfestival yn Bitgummole * Passie Pasen Concert in Kruiskerk Berltsum
Januari 2017
Der ‘t men frij en feilich wennet, der is ’t ynleaf Heitelan! * Hunekopkes * Flinke subsidie VSBfonds theaterspektakel BAUCK * Bern mei in ferhaal: Pieter Runia * Eartiids en No * Speeddaten op CBS de Fugelsang * Roelof Zijlstra geniet van ondernemen in familiebedrijf * Verkeersplan ingediend bij gemeenteraad * Mantelzorg. Ik? Ik ben mantelzorgere! * Nog een keer Dokter Tinus * Samar in Momint * Berltsumer Huntsje * Record aantal deelnemers tijdens SC Berlikum Nieuwjaars Trailrun * Nieuws van SBB * Nieuws van OpMaat * Stichting Oudheidkamer De Grusert organiseert It Ferhaal fan Berltsum * Urnenmuur Berltsum * Afvalverwerking Omrin in de Buorren en Luytse Buorren, een groot probleem * Iepen Loft spul BAUCK * Muziekproject basisscholen Berltsum * Chris Wassenaar start Kerkbalans in Berltsum * Nijs fan toanielferiening Elts syn rol * Agenda * Vermaning in Concert * Kofjemoarn Berltsum * Een “Vreemde Voettocht” door Mongolie
December 2016
Margriet Miedema schaatst voor KIKA * Hunekopkes * Werkgroep Berltsum Actief * Bern mei in ferhaal: Jacob Kalma * Eartiids en No … * Lieuwkje Vrij verlegt haar grenzen met zomerproject in Zambia * Gemeente komt met mooi plan voor de Buorren * Werkzaamheden gebied De Bodde afgerond * Samar in Momint * Ledegearkomste mei reisferhaal * Dokter Tinus brengt Berltsumer geschiedenis voor het voetlicht * Nieuws van muzykferiening OpMaat * “Brandveiligheid” * Berltsumer Huntsje * Kerstprogramma 2016 * Nieuws van OBS Lyts Libben * Marjolein ‘Berini’Meijers presenteert een uniek dubbelprogramma * Hercules van de Walden * Stichting de Grusert, Documentatiecentrum en Historisch Archief Berltsum
November 2016
Berltsumer om utens: Hilde Hoogterp en het leven op een vulkaan * Hunekopkes * Benr mei in ferhaal: Marcella Miedema * Eartiids en No * Nieuws van Okidoki * Jelle-Harm Kooistra kreatief en de grinzen opsykjend * Bomen langs de Koekoeksleane kerngezond * Geslaagde Bedrijvendag 2016 * Heeft uw buurt al een buurt-app ingesteld? * Aankondiging Kerstviering * Stand van zaken rond MFC Berltsum * Vooraankondiging: SC Berlikum Nieuwjaars Trail 2017 * De landelijks collecte voor het Leger des Heils komt er weer aan * EHBO-vereniging Berlikum/Wier start nieuwe cursussen * Berltsumer Huntsje * Elts syn Rol Berltsum spilet maart 2017 TWA * Pilot Buurtkamer gaat van start in Berltsum * Maak je sterk tegen MS * Nieuws van de Fugelsang * Broersma en Siegersma winnen het Belgium Open Wallball * Edukans Uniecollecte * De WiersterWinterWillemerk * Grote hobby-cadeaumarkt * Fietspad Berltsum-Wier geheel opnieu betegeld * Russische Mennonieten bezoeken Berltsum
Oktober 2016
Warm onthaal tijdens de Bedrijvendag 2016 * Hemmemapark floreert in 2016 * Hunekopkes * Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen * Bern mei in ferhaal: Idwer Blanksma * Nieuws van Okidoki * Keunst en Kids vindt weer nieuw patroon met geven van naaicursus * Eerste Initiatief Enerzjykooperaasje Berltsum-Wier u.a. * Burendag op de Hofsleane: Wat de buur niet kent … *Zonnebloem afdeling St Annaparochie e.o. – Zonnebloemloterij 2016 * Maestro * Kuiertocht 24 september 2016 een succes * Berltsumer Huntsje – Foldien en akseptearre * Nieuws van Gymnastiek Vereniging Berlikum * Nieuws van Berltsum Foarut * Muzikale top-talenten strijden voor titel Nederlands Kampioen * Eten met een praatje 2016-2017 * Volksdansgroep Berltsum-De Trochsetters wol graach troch… - IJsbaan Berltsum in topvorm * Mei de kano oer de Klaaifeart * Eartiids en No … * Dag van de Mantelzorg 2016 * PCOB-Ledegearkomste mei Sijke fan é Skipsleat * Informatie bijeenkomst Brandveiligheid * Kofjemoarn Berltsum * Nieuws van de Orgelcomcertcommissie * Herfstconcert Vermaning Berltsum * Stichting de Grusert
Juli 2016
Alex, Heerke, Grietje en Germ beklommen Mont Ventoux in de strijd tegen MS * Feestelijke opening van de Hunegreide * Hunekopkes * Zomerses opstapdag aan de Noordelijke Elfstedenroute * Nieuws van De Fugelsang * Eartiids en No * Nieuws van kinderopvang Okidoki * RAF staat sinds 1915 voor degelijkheid met visie * Beweegteam Menameradiel * Rektifikaasje * Mei de PCOB nei Museumboerderij Ot en Sien * Ysclub Berlikum organiseert schaatsmiddag in herfstvakantie * Seizoen opening SC Berlikum * Samar in Momint * Examens Kids Streetdefense * Kaatsers zetten Berltsum weer op de kaart * Berltsumer huntsje * Nieuws van muzykferiening OpMaat * Bern mei in ferhaal: Cornelis van Dijk * Groep 8 toppers OBS Lyts Libben * Musical: Alles kids van cbs de Fugelsang * Berltsum en Wier duurzaam duo * Tsjerkepaad in Wier * Eerste beleeftocht groot succes * Nieuws van SBB * Nieuws van Stichting de Grusert
Juni 2016
Hoosbui kondigt bezoek koning en koningin aan * hunekopkes * Bern mei in ferhaal * Nieuws fan de Fugelsang * Eartiids en No * Bedrijvendag Berltsum-Wier * Programma Kermis * Sporten en bewegen, voor iedereen * Van Tuinen Tuinservice verzamelpunt snoeiafval Taxus baccata voor chemokuren * Kuiertocht Berltsum * Mei de PCOB nie it Damshus * Samar in Momint * OpMaat trots op solisten * Berltsumer Huntsje * Verslag Fries Kampioenschap Turnen * TV de Vierslag biedt een zomerabonnement aan * Koffieconcert in Wier * Toeren langs de mooiste tuinen en uitzichtpunten * Agenda * Expositie Jaap van Dijk – Vaderdagconcert * Stichting de Grusert * 60-jarig huwelijk echtpaar Miedema-Heslinga
Mei 2016
Voetbalkamp Friesland * Hunekopkes * Klimmen tegen MS * Bern mei in ferhaal * Koningsspelen 2016 *Eartiids en No * Samar in Momint * Douwe Reitsma: KuchenTreff * Column * Europa Kinderhulp * Sybren van Tuinen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau * Nieuws van Gymnastiek Vereniging Berlikum * Wy sykje frijwilligers en bestjoersleden * Nieuws van OBS Lyts Libben * Berltsum Foarut * Berltsumer Huntsje * Germ Stremler: Germ’s Grien * Noodkreet van Ulmus Groeneveld * Meer fietsers, minder auto’s op traject Berltsum-Ried * Teaterspektakel: Bauck! * Agenda * Muzikale noot van Muzykferiening ‘OpMaat’ * Kofjemoarn Berltsum
April 2016
Esmee Ynema gered door muziek * Hunekopkes * Nieuws van Okidoki * Bern mei in ferhaal * De Alvestede-kuierders komme deroan * Eartiids en No * Berltsum yn bedriuw: By Helen * Nieuw in Berltsum: Eetcafe Tony’s * Registerpodoloog Harrie Moerings * Nieuws van SBB * Dunnen beplanting Hemmemapark * Herstel bloemenweide op de Polle * Jeugdsoos it Piipskoft 35 jaar * Berltsumer Huntsje * Uitvaartvereniging biedt gratis nabestaandenzorg * Ledegearkomste mei ds. G. Knol * JOP-clubweekend groot succes * Nieuws van OBS Lyts Libben * Run tot he Mudrun deel II * Nieuws uit de vermaning * Schoolvoetbaltoernooi CBS De Fugelsang * Muzikale noot Muzykferiening ‘OpMaat’ * Rijksmuseum * Midzomermarkt * Berltsumer Beamkes beginnen te werken * Agenda
Maart 2016
Elts syn Rol -De tiid van myn libben * Hunekopkes * Van Kruiskerk naar MFC, helpt u mee? * WOM – Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel * Bern mei in ferhaal: Renate Tuinenga * Activiteiten op CBS de Fugelsang * Eartiids en No * Nieuws van Okidoki * Karina de Vries blijft dicht bij haar natuur * Binnenkijken bij … Pieter & Henny * Documentatiecentrum de Grusert * Run to the Mudrun Berltsum * Kofjemoarn Berltsum * Toneelvoorstelling Om te stellen, sa leaf * Bakken vol goud, zilver, brons en karren vol met trots bij Gymnastiek Vereniging Berltsum * Piippop: Second Life, Arnold Postma en DJ Auke * Verslag informatiebijeenkomst Domotica * De eerste appels en peren hangen * Wandelen in het groen met de fysiotherapeut * Samar in Momint * Peter Kartskarel komt Berltsum verrassen met unieke kijk op grafcultuur * Trust in de Ioannis Teatertsjerke * Undernimmers
Februari 2016
Bedrijvige Berltsumers * Doetie Reitsma stopt na jarenlang coordineren TSO * Bern mei in ferhaal: Ilse Post * Activiteiten op cbs De Fugelsang * Berltsum yn bedriuw: Jouke Daane bouwt aan toekomst * Binnenkijken bij ... * Robot Toby op visite bij o.b.s. Lyts Libben * Jiergearkomste PCOB mei ynformaasje oer it Hospice Marcelis Goverts Gasthuis * Help! Ik ben lid van de uitvaartvereniging * It Piipskoft viert verjaardag in TDF * Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2015 * Kofje moarn Berltsum * Gaat u ook mee - De hort op met Tetje van Toen? * Muzikale noot van Muzykferiening OpMaat * Laat u ons beamke bloeien? * Thema stille week 2016, Zet een stap naar de ander * Hoe een Oostenrijker de Berlikumer samenzang beinvloedt * Jeugdtoaniel Elts syn Rol haldt nivo fast * Cabaretier Arie Vuyk met Alles en de rest in Ioannis Teatertsjerke * We will rock you - Berltsumer voetbaljeugd rockt de pan uit!
Januari 2016
In nije Roaster yn in oar jaske * Mariella Houtsma daagt u uit voor (her-)styling van het interieur * Hunekopkes * Oproep: Thema dorpsfeest 2017! * Eartiids en No … * Eindelijk winter voor kinderen Okidoki * Opbrengst MS collecteweek * Finansjele stipe gemeenteried Menameradiel foar MFC Berltsum * Bern mei in ferhaal: Femke Bakker * Binnenkijken bij … * O.N.S. Menameradiel ambitieus van start * Kofjemoarn Berlstum * Opbrengst collecte Leger des Heils * Nieuws van SBB * Berltsum foar Berltsum * Berltsumerhuntsje * Playbackshow jeugd SC Berlikum * Berltsum bedankt! * Wize wurden * Groenonderhoud Staatsbosbeheerterreinen voortaan door vrijwilligers * IJsclub Berlikum haalt Kern met Pit-prijs * Buorren in de Tolfde Sted wordt in 2016 aangepakt * Toanielferiening Oefening & Vermaak * JakeDogs in d’Ald Skoalle in Wier * Muzikale noot van Muzykferiening OpMaat * Samar in Momint
December 2015
Intocht Sinterklaas in Berltsum Informatiebijeenkomst *Laatste levensfase* Musicalschool in Berltsum opent haar deuren De * Stalmeester van de Koning* fertelt oer syn wurk. Boekenmarkt weer als vanouds! BINGO op OBS Lyts Libben Notulen voorzittersoverleg 2015 in It Heechhout te Berltsum Verslag van de CPVB gehouden op dinsdag 10 november 2015 in *t Centrum te Berltsum. Mededingen: Het kerstfeest voor alle vrouwen van Berltsum en Wier wordt gehouden op dinsdag 15 december Berltsum schaart zich eensgezind achter plannen Brouwersfonds Stichting de Grusert, Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum Mediamasters Sinterklaas op de Foarútgong Kerst & oud en nieuw gala! It Piipskoft viert verjaardag in TDF op 2 april 2016 Cognitieve fitness voor 55-plussers in Berltsum De Sint weer bij Fit op freed Fit op freed* wint prijs bij *de Friesland Zorgverzekeraar Programma kerst 2015, locatie Kruiskerk Berltsum Anne Jan Schaper exposeert in Ioannis Teatertsjerke Wier Kirsten Bijlsma maakt met *Noozies* fantasie uit kindertijd waar! Pelgrim Syds Post vervult levenswens met bijzondere reis Kerstconcert Muzykferiening *OpMaat* Bern mei in ferhaal: Reza Kroese Nieuwjaarsloop SC Berlikum Bestrating hersteld bij de urnenmuur
November 2015
!! Eten met een praatje is terug !! + Verslag van de CPVB + Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten een succes + Nieuwe Commandant Vliegbasis Leeuwarden + Nieuws van CBS De Fugelsang + CBS De Fugelsang 30 jaar + Stichting de Grusert + Bij Bakkerij Wijnsma staat de koffie altijd klaar + Beginners Cursus EHBO + AED + Nagelsalon Nagels en Sa geopend in Berltsum + Stim yn de twadde omloop op ‘e geef Frysk stavere Waadhoeke! + Kofjemoarn Berltsum + Teake van der Meer en Griet Wiersma ‘50 jier lytse Teake’ + ‘Fit op Freed’ + Het orgel terug in de Koepelkerk + Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB) + Opbrengst Edukans Uniecollecte 2015 + Lekker bruin de winter door + SamenLoop voor Hoop blikt terug op saamhorig evenement + Nieuws van IJsclub Berlikum + Buorren weer in trek om te wonen en herinrichtingsplannen in 2016 + Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes + Berltsumer Beamke digitaal + It Piipskoft-Hij komt, hij komt.... + Nieuws uit de Vermaning + Hunekopkes + Bern mei in ferhaal + Muzykferiening OpMaat + Waadhoeke of Nij-Westergo?
Oktober 2015
Mienskiplike PCOB/ANBO gearkomste mei it ‘Leeuwarder Accordeon Ensemble’ + Edukans Uniecollecte 2015 + Leonie van der Graaf stopt ermee: ‘It is moai west.’ + Ledenvergadering IJsclub Berlikum + Kuiertocht 26 september 2015 een succes + Verbindingen leggen + Kofjemoarn Berltsum + Steunpunt mantelzorg wil u graag uitnodigen voor de Dag van de Mantelzorg + Optreden in circustent is ‘vet cool’ + Reunie Openbare Lagere School + Fruitplukken in Hemmemapark + Werkzaamheden riolering vorderen gestaag + Nieuws van CBS De Fugelsang + Verkeersdag Lyts Libben en De Fûgelsang + Start Kinderboekenweek + Ledegearkomste PCOB, Mefrouw van der Woude fertelt har ferhaal oer de oarlochsjierren + Wiebe Kaspers en ‘Fields of Gold’ van Sting + Stinzenplanten in Hemmemapark + Bloemenweide Pilot Berltsum krijgt vervolg + Stichting de Grusert + Nieuws van de Orgelconcertcommissie + Bern mei in ferhaal + Eten met een praatje is terug + It Piipskoft + Verslag van de CPVB te Berltsum + collecte KWF Kankerbestrijding + 31 oktober 2015 Matties vriendendisco + Nationaal MS Fonds zoekt collectanten
September 2015
Visles op de Fugelsang + Zomerfeest groepen 1 t/m 3 + Utnoeging Mienskiplike PCOB/ANBO gearkomste + Swalk 2015, it Frysk literer festival + J&M Theaterwurk in ’t Heechhout + Afscheid van Berltsum + Hunekopkes + Krasse oudjes op reunie Berltsum + Kofjemoarn Berltsum + Berltsumer Beamkes + Infrarood verwarming voor clubgebouw Kaatsvereniging Berlikum + Bern mei in ferhaal + Nieuws uit de Vermaning + In oktober krijgt Berltsum duidelijkheid van de gemeente Menameradiel over het plan voor een multifunctioneel centrum (MFC) + Berltsumer Kuiertocht + Uitnodiging voor de uitvoering van Gymnastiek Vereniging Berlikum + Berltsumer PC winnares!
Augustus 2015
Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks + Theaterspektakel BAUCK! 2017 in Hemmemapark + Opening en Jubileum ijsbaan + Iepenings- en jubileumstik Iisklup Berltsum, 19 juny 2015 + Visles op de Fugelsang +Fiets- of wandelroute langs hedendaagse Kunst in kerken in Noordwest Friesland + Twee woorden: duizendmaal dank + Samenloop voor hoop + Gezamenlijke bijeenkomst nieuwe activiteitenseizoen + Wist u dat . . . . . + Snoeiafval Taxus baccata voor productie chemokuren + Uitnodiging inspirerende Tuinbabbel + Nieuw in Berltsum: De Vries & Feestra Notariaat: Duidelijk geregeld! + Stichting de Grusert + Bern mei in ferhaal + Harmke Siegersma sluit op stage Curaçao in haar hart! + Hunekopkes + Foar de jongerein, troch de jongerein + Heeft u ook even dat zetje nodig om meer te bewegen? + Fit op Freed begint weer!
Juni 2015
100ste leerling op o.b.s. Lyts Libben in Berlikum + De Fugelsang wint Rabo BankBattle + Nieuws van CBS De Fugelsang + Verslag schoolkaatsen, 20 mei 2015 te Berltsum + Reiske PCOB nei de “Kruidhof” + OpMaat Kuiertocht + Bibliotheek Dronryp wordt deze zomer flink verbouwd + Merke en Eersteklas Kaatspartij in Wier 3, 4, 5 en 8 juli 2015 + Op reis met de ANBO Menameradiel + Terugblik commissie sociaal domein op 19 mei 2015 + Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB) + It Skil en Hemmemaplein weer klaar voor de fietstoerist + Berltsumer Beamkes + Prijswinnaars kleurwedstrijd ‘Kom in de kas’ + Je kind verliezen aan kanker - Het verhaal van Atsje Vollema + Kindertrommelaars gezocht + SamenLoop voor Hoop roept vrijwilligers op voor hand en spandiensten + Orgeldag in de Vermaning: Mooi! + Bern mei in ferhaal + SC Berlikum 1 + Standhouders Midzomermarkt Berlikum gezocht + Stichting de Grusert - Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum + Kermisweekend Berltsum 2015 + Berltsum bedankt! + Einde van een zeer succesvol wedstrijdseizoen voor GVBerlikum
Mei 2015
Gratitude + Nieuwe kampioen 3-banden biljart toernooi van Berltsum 2015 + Uitje naar de boerderij, groep 1 + Een bezoekje aan de boerderij, groep 4 + O.B.S. Lyts Libben zorgt voor een schoon Berlikum - Himmelwike 2015 + Kaatsen groep 3 en 4 + Koningsspelen 2015 – geslaagde sportochtend Lyts Libben en Fugelsang + Zomeractiviteit lekker in je vel!! - Nordic Walking + Thema “VERBINDEN” met de Regionale Mantelzorgdag + ANBO Menameradiel – jaarvergadering + Stichting de Grusert - Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum + Opbrengst collecte Longfonds 2015 + Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp + Stratenvolleybal toernooi Berltsum 2015 + 70 JAAR BEVRIJDING - Keep them Rolling + SamenLoop voor Hoop Franeker verwelkomt eregasten + SamenLoop voor Hoop zoekt zakkenvullers + Stipelrunte zaterdag 30 mei 2015 + Werkgroep Berltsum Foarút + Nieuws van IJsclub Berlikum + Vrijwillig in de Blubber + Jeugd van ‘OpMaat’ schittert tijdens het jeugd/solisten festival 2015 + Bern mei in ferhaal + Indrukwekkende herdenkingsceremonie stroffelstienen in Berltsum + Opnieuw Fries Kampioene bij Gymnastiek Vereniging Berlikum! + De Woodyband Springtour, een akoestisch feest in Wier
April 2015
Alzheimercafe Noordwest Friesland komt in Dronrijp * Nieuws van de Fugelsang * Lovende woorden tijdens de opening van Gardener’s Pride * Ambassadeur Roelof Lousma plakt stickers ‘Wij doen mee!’ * SamenLoop voor Hoop Franeker op de catwalk * Flessenactie Berltsum * Verslag van de CPVB te Berltsum gehouden op dinsdag 10 maart 2015 in ’t Centrum * Mei Jukema in ‘besite’ oan nomaden en wilsters yn Mongolië * ANBO Menameradiel “Bûter, brea en camembert” * Gezellig Donateurs Concert * Voorjaarsmodeshow maandag 20 april voor alle belangstellenden! * In Memoriam * Bern mei in ferhaal: Rigt Osinga * Stroffelstiennen doen onze gevallenen in de Tweede Wereldoorlog in Berltsum niet vergeten * Opbrengst collecte Reumafonds 2015 * De Gernierswei verdient een fietspad (deel 4) * Voorjaarsklussen rondom het recreatieterrein van IJsclub Berlikum * Afsluiting seizoen ‘Fit op Freed’ * Nieuws Berltsum Foarut * Keep Them Rollin komt ook door Berltsum! * Koningsnacht en Koningsdag 2015 in Berltsum * NL Doet dag in Hemmemapark
Maart 2015
Verslag jaarvergadering CPVB te Berltsum gehouden op dinsdag 10 februari 2015 * Welkom op de Mantelzorgdag Noordwest Friesland * Stinzenflora * Inzamelen oude mobiele telefoons voor Opkikker * Ioannis Teatertsjerke Wier-Programma maart – juli 2015 * Praktijkdag cursus fruitbomen snoeien * Elts syn Rol speelt: “Wat binne wy moai fuort” * Kofjemoarn Berltsum * Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB) * 26 april 2015: De 1e editie van de Mudrun Berltsum!!! * Uitnodiging 22 mei 2015 feestelijke oplevering restauratie Van Dam orgel * Omgaan met tablet * Johannes Siegersma op drempel hoofdbestuursfunctie KNKB * Stichting de Grusert * Bern mei in ferhaal: Pascal de Brouwer * Donateursconcert Muzykferiening ‘OpMaat’ * De Gernierswei verdient een fietspad (deel 3) * Word vakantiegezin en maak een verschil voor een kansarm kind * 1ste actie voor ‘Samenloop voor hoop’: flessenactie * Samenloop voor hoop * Nieuws van de Fugelsang * Oankommende sneon Piter Wilkens Live @ It Piipskoft * Wil jij beginnen met hardlopen? * Buslijn Berltsum-Franeker eind 2015 een feit * Sander de Rouwe bij Fit op Freed * Jungle-commando op het hondenterrein * Nieuws Berltsum Foarút
Februari 2015
Hoe een kus een einde maakt aan de ruzie tussen twee families * Elfde editie Playbackshow Berltsumer voetbaljeugd daverend succes! * Bern me in Ferhaal: Niek Heitmeijer * Nieuws van de Fûgelsang * Soarch yn Berltsum: Berltsum Foarút! * Berltsumer Beamkes * Uitnodiging voor alle Berltsumers, extra Kofjemoarn! * 'Met goede herinnering aan Berlikum als hongerwinterkind' * Bijeenkomst ‘Omgaan met Tablet’ Zorg op afstand met behulp van een Tablet. * Stichting de Grusert * Houtkap in het Hemmemapark * Van de diaconie; uitnodiging ontspanningsavond * Fuotbalplaatsjes, karnaval, frikandellen, Piter Wilkens, reünie! * Kofjemoarn Berltsum * Nieuw begraafplaatsreglement, begraafplaats Berlikum * ANBO Menameradiel * Mefrou M.Corbey –van Praag ferteld oer de komst fan de Joaden yn Amsterdam. * Verslag CPVB Berltsum * Hondenpoep en beschadiging ijsvloer bij ijsbaan * De Gernierswei verdient een fietspad (2) * Meezingen met Eskes
Januari 2015
De Gernierswei verdient een fietspad * FIT OP FREED *Koks! * LEKKER IN JE VEL (nu voor ‘huisvrouwen’ en kinderen) * Workshop Berber van den Berg bij Sportpraktijk Jelle Eijzenga * Wytguod Berltsum makket ymposante plannen wier * Opbrengst collecte Multiple Sclerose * Regionale FUNdag voor jonge mantelzorgers - Voorstelling in De Harmonie voor jonge mantelzorgers! * Wijzigingen in agenda CPVB * Ophalen oud papier weer als vanouds! * Aktie Kerkbalans 2015 * Nieuws van de Orgelconcertcommissie * Kofjemoarn Berltsum * "Vakantiebeurs halen en brengen" op 7 februari in het Heechhout * Schaatsvereniging STS/Trias pakt uit! * Jacob Dirk Tuinenga, het gezicht van het andere Oranje * Grootse aankondiging: 11E editie playbackshow SC Berlikum 6 februari in Sans Souci!!! * “Bern mei in ferhaal” – Jongeren met “fris elan”doen van zich spreken!
December 2014
'Ladies Night' bij kaatshuldiging in Sans Souci * Redactie biedt u een uitdaging aan * De Maankrant van Jens Tolsma * Kampioenen zonder publiek! * Bern mei in ferhaal: jongeren met 'fris elan' doen van zich spreken! * Timo Schraa loopt New York marathon voor KiKa * Bezoek van Sinterklaas * Wethouder Dijkstra bezoekt 'Fit op Freed' * Groot onderhoud Koepelkerk Berltsum gestart * Opbrengst collecte Multiple Sclerose * Nieuws van De Fugelsang * Actie Schoenmaatjes * Schoolschaatsen CBS de Fugelsang * Opnieuw Fries Kampioenen bij GVBerlikum! * Nieuwe turnpakjes * Pilates gestopt wegens te weinig deelname, mogelijk alternatief: Yoga * Activiteiten Hemmemapark * Aanleg boomgaard * Snoeicursus * Aanleg bloemenweide * Nieuws van de PKN Dronrijp * 35 jaar fysiotherapie in Berlikum * Informatiemiddag 'Senioren en Veiligheid' * Vakantie en reisbeurs - 7 februari in het Heechhout * Stichting de Grusert * Kerstprogramma 2014 * Protestantse Gemeente Berltsum * Mefrou Snippe mei har hun Kjelt op besite by ledegearkomste * Brouwersfonds * Speelpark Berltsum
November 2014
Orgelconcert in Kruiskerk Berltsum * Stichting de Grusert, Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum * Piipskoft: Hy komt.....* Bern mei in ferhaal: jongeren met 'fris elan' doen van zich spreken! * Wintermarkt in Wier * Collecteopbrengst 2014 Nierstichting * De Bútsoekers zingen bij de ANBO-Menameradiel en het PCOB * Verslag van de CPVB te Berltsum gehouden op dinsdag 14 oktober 2014 in 't Centrum * Kofjemoarn Berltsum * Lezing over voeding en sport * Kersthobby-cadeaumarkt * Kerstviering vrouwenverenigingen* Uitnodiging voor kerstviering in Berltsum * MS Collecteweek start op 17 november * Nieuws van IJsclub Berlikum * Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen * Opbrengst Edukans Uniecollecte 2014 * Nieuws van De Fugelsang * Kinderen ontbijten in gemeentekantoor van Menameradiel * Donatie aan Make-A-Wish Nederland * De Boekhoudsmit smeedt aan betrouwbare cijfers * Opening gebouw tennisvereniging krijgt koninklijk tintje: Engele Bouwma, Lid in de orde van Oranje-Nassau * De reisgids van de Zonnebloem is weer uitgekomen
Oktober 2014
Werom yn it feest mei de Berlinga Bastards * De filmposter voor de première van 'Berlinga Bastards' * Bern mei in ferhaal: jongeren met 'fris elan' doen van zich spreken! * Redactie zoekt meer schrijvers! * Roelof Berga trotse voorzitter van jubilerende ijsclub * Het bestuur van de ijsclub voor het ijsclubgebouw * Herinrichting en renovatie riolering Berltsum Zuid * It Piipskoft presenteert Piip Giet Neet! met Sander Metz live * Nieuws van IJclub Berlikum: Lid worden van IJsclub Berlikum? * Vrijwilligers voor AED Berltsum gezocht * Steunpunt mantelzorg wil u graag uitnodigen voor de Dag van de Mantelzorg * Stichting de Grusert- Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum * Audysjedei foar produksje Iepenloftspul Dronryp € * 1664,03 euro voor KWF Kankerbestrijding * Kinderboekenweek: feest op de Fugelsang * Kofjemoarn Berltsum op 30 oktober * Edukans Uniecollectie 2014 * Nationaal MS Fonds zoekt collectanten * Online chatten met hulpverleners * Ledegearkomste Protestantse Christelijke Ouderen Bond * Op stap met de Uitvaartvereniging naar Andringastate * Nieuws uit de Vermaning oktober 2014 * Jeugddiensten Pg Berltsum in de Vermaning * Verslag van de Christelijke Plattlands Vrouwenvereniging Berlikum
September 2014
Bern mei in ferhaal - Jongeren met 'fris elan' doen van zich spreken! * Op 'e Roaster hat jim noadich * Speelpark Berltsum * Stand van zaken over het MFC, een update: Wy binne wer los! * Kofjemoarn Berltsum * Juf Ineke 25 jaar juf met hart en ziel * Fit op freed! * Nieuwbouw ijsclubgebouw Berltsum afgerond * Beweeg je fit * Mannenkoor 'Sjongendewiis' uit Berltsum zoekt leden * KIKA WK-actie weer een groot succes, met blije winnaars! * Voorlichtingsbijeenkomst 'Steun bij rouw en verlies' door Humanitas en Palet * Vind uw nieuwe uitdaging via Vrijwilligerscentrale Middelsee * De voordelen op een rij * Vrijwilligers voor het organiseren van de collecte van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten in Bitgum en/of Dronryp * Vrijwilligers tussen schoolse opvang Nij Altoenae en asielzoekerscentrum St.- Annaparochie * Najaarsmodeshow Marion Mode * Reserveren Mennozaal * Cursus snoeien van fruitbomen in Berltsum
Augustus 2014
Zijlstra Bouw bouwt verder op succes van de menselijke maat * Stichting Donaties Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier * Pascal Pieter Schram weet na haardonatie kapper weer te vinden * Mei de PCOB nei 'it Damshus' * ANBO Menameradiel * Activiteiten programma 2014 - 2015 * Pannenkoekenschip meert aan bij de Berlingastate * Marieke Maneschijn exposeert in de Ioannistsjerke * Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB) * Examens Kids Streetdefense * Gratis Proefles Streetdefence * Schaaf en Tijsma bundelen krachten in EC Engineering: specialist in industriële automatisering is er nu ook voor de particulier voor alle dakbedekking en zinkwerk en alles op het gebied van installatietechniek * 10 jaar Hemmemapark Berltsum * Kofjemoarn Berltsum
Juni 2014
Boottocht ANBO Menameradiel * Vacature Doarpshus 't Heechhout * Standhouders Midzomermarkt Berlikum 2014 gezocht * Repaircafe en regiomarkt Menameradiel heeft een goed seizoen achter de rug * Froulju Fancy Fair zaterdag 21 juni 2014 * Vind uw nieuwe uitdaging via Vrijwilligerscentrale Middelsee * Hulpkracht peuterspeelzalen Nij Altoenea en Hijum * Vrijwilligers voor 'de Zonnebloem' * 1003,= euro voor de Maag Lever Darm Stichting * Groene Kruisvereniging Berlikum/Wier e.o. zoekt nieuwe bestuursleden! * Berltsumers opgelet! * Anjercollecte 2014 * Wielercriterium It Berltsumer Runtsje * Merke in Wier 4, 5 en 6 juli 2014 * Opening 'Berltsum op de kaart langs de vaart' * Veiling Sportclub Berlikum groot succes * Ut Op 'e Roaster fan 1970 * By de Feilingmuorre * Kermisprogramma Berltsum 19 juni t/m 21 juni 2014
Mei 2014
Vrolijke eerste Koningsdag in Berltsum! * Opening fietspad Berltsum-Ried * Jeugdtoniel makket promoasje 'Deagewoan' wier! * Zuid Afrikaan James Oliver kijkt met een Friese 'focus' door internationale lens * Masterclass en proeverij Dykstra State * Uit de archieven van 'Op 'e Roaster' * Een klein kuierke * Berltsum laat Fryslan zoemen * Piippraat * Koningsdag * De AED voor Berltsum komt er! * Nieuws van de Fugelsang : Inloopochtend nieuwe kleuters CBS De Fugelsang * Clinic van Aris * Koningsspelen in Berlikum * Nieuws van de Lyts Libben * Landmacht rekruteert op OBS Lyts Libben * Avondvierdaagse nieuws! * Kofjemoarn Berltsum * Midzomermarkt op dorpsplein * Wk-actie Fys'optima en Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga Berlikum * Stichting de Grusert: Bewaar uw oude foto's en krantenknipsels * Druk bezochte Ladiesnight Berltsum * ANBO Menameradiel * Notulen CPVB * Grenzen verleggen en in contact komen met elkaar! * De Alvestede-kuierders komme deroan * Stratenvolleybaltoernooi Berltsum 2014 * Nieuws van de Ioannis Theatertsjerke Wier * Muziekgroep THC Oostergoo Goedhout Ensemble * De familie Fataki * Biljartcompetitie seizoen afgesloten * Glasvezel in Friesland * Expositie Geeske Sijbrandij * Vreemde kunsten in het Hemmemapark * Nieuws van Gymnastiek Vereniging Berlikum * Koningsdag 2014 * Deelname Friese Kampioenschappen
April 2014
Ik jou de pen troch * W.E.B. Womens Experience Berltsum Ladies Night * Algemene Ledenvergadering dinsdag 29 april 2014 * Koningsnacht- en dag in Berltsum * Talenten OBS Lyts Libben op de gang... * Maak kennis met tennis * Voorstelling Uurcultuur voor de kleuters * CBS De Fugelsang drietalig onderwijs! * Opbrengst collecte Reumafonds * Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB) * Berltsum laat Fryslân zoemen * Nieuws AED voor iedereen in Berltsum * Clubreisje JOP-Jeugd Berltsum in Bakkeveen een groot succes!! * Het 11e 3-Banden biljart kampioenschap van Berlikum levert nieuwe winnaar op * Nieuwe beplanting op NL-Doet dagen * Voorjaarsmodeshow maandag 28 april voor alle belangstellenden! * Lezing: Wier hat der altyd west * Vrijwilligerscentrale Middelsee * Kofjemoarn Berltsum * Verslag van de CPVB gehouden op dinsdag 11 maart 2014 in 't Centrum te Berltsum * Gearkomste mei ds. H. Poot * 40 jaar Bliid Boadskip Sjongers * Fedde van der Graaf erelid Kv Berlikum en Lid van Verdienste van de KNKB * Terug naar de zeventiger jaren * Kaatsmuur Berltsum * Stichting de Grusert * Werkgroep ontwikkelingssamenwerking Menameradiel * Nije WOM-leden socht!!! * Tsjerk en Tineke Greidanus leggen hart en ziel in 'Zorgreizen op maat'
Maart 2014
Toanielferiening Elts syn Rol –Berltsum speelt Hotel de Botel * Speelpark Berltsum: Centrale functie in een leefbaar dorp * Ali Stork wil 'Paadsiker' zijn bij relationele problemen * Gezellige drukte tijdens de voorjaarsmarkt in de Theaterkerk in Wier * Ik jou de pen troch * Agenda Repair Cafe Menameradiel * Veel talent op OBS Lyts Libben! * OpMaat nieuws: Oud papier en voorjaarsconcert * Clubkasactie * Toanielferiening 'Oefening en Vermaak' Wier fiert 100-jierrich jubileum! * Kofjemoarn Berltsum * Wil je een fantastische voetbalweek meemaken? * Vrijdag 25 april opening fietspad Berltsum-Ried * Waardevolle tips bij Rouwverwerking: Wat is rouw, wat maakt het zo moeilijk en hoe kun je helpen? * ANBO Menameradiel * Gastgezinnen gezocht voor kansarme kinderen * Wereldgebedsdag 2014 * Verslag van de CPVB * Vluchtverhaal van Louiza Saitova * Thematuin Hortus Conclusus oogst lof op Huis en Tuin 2014 * Uitnodiging ontspanningsavond * Film van de maand in de Ioannistsjerke in Wier * Welkom op de Mantelzorgdag Noordwest Friesland * De cursus Geld Telt verbreedt uw mogelijkheden! * Eten met een praatje 2014 * Muzikale cabaretvoorstelling Arno van der Heyden: Zo! * Vacature vrijwilligerscentrale Middelsee * AED voor Berltsum? * Uitnodiging vriendinnenavond bij Keunst & Kids * Afronding project cultuurhistorische wandelroutes
Februari 2014
Repair Cafe Menameradiel breidt uit met regiomerk * Agenda Repair Cafe Menameradiel * De bibliotheek bruist tijdens de Nationale Voorleesdagen 2014 * Activiteit voor kinderen en ouders * Bibliotheken starten uitleen e-books * Berltsumer ondernemers maken werk van energiebesparing * Ik jou de pen troch * @nder uur!!! * Zonnebloemmiddei Berltsum * Programma in Ioannis, Theaterkerk Wier * Verslag van de CPVB gehouden op dinsdag 14 januari 2014 in 't Centrum te Berltsum * Vrijwilligerscentrale coordinator Anjercollecte * NLDoet op 21 en 22 maart * Uitnodiging WMO platform Menameradiel * It Piipskoft sjocht kansen yn gearwurking MFC * Berltsumer ondernemers maken werk van energiebesparing * Hoe 't in muorre tusken ferienings mekoar bynt * Nederlands Comite Wereldgebedsdag * Nieuws van de Fugelsang: Open kijkdag CBS De Fugelsang * Leren schaatsen op school * Stichting de Grusert Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum * Zorgcombinatie "Interzorg" op besite * ANBO-Menameradiel * Kofjemoarn Berltsum * Zevende editie playbackshow Berltsumer voetbaljeugd groot succes * Het jaarlijkse schoolzaalvoetbaltoernooi in Franeker * Hersenstichting Collecteweek: Hersenstichting gaat van start * Berlikum & Congo ontmoeten elkaar * Verslag eerste KNGU plaatsingswedstrijd
Januari 2014
De Koe draagt stokje over aan Vis * Berltsum en Congo, een wereld van verschil * In fersiering * Playbackshow op vrijdag 7 februari 2014 wordt spraakmakend en tot de verbeelding sprekend! * Ik jou de pen troch * Elts syn rol is wer los! * Stichting de Grusert Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum * Wie wordt er 4 jaar in 2014? * Acties de Fugelsang voor Serious Request: Let's clean this shit up! * Serious Request * Decemberactie 2013 * 25 januari: Beurs duurzaam bouwen en energiezuinig leven! * Scoren voor Serious Request * Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen * Amnesty International * Kofjemoarn Berltsum * Kerstviering voor alle vrouwen van Berltsum en Wier * Nieuws van de Orgelconcertcommissie * Eten met een praatje 2014 * Veranderingen in de zorgsector: Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt? * Repair Cafe Menameradiel * Meer bewegen in 2014? Doe mee aan het nieuwe beweegprogramma Middelsee Fit! * Aktie Kerkbalans 2014 * 100-jarig jubileum toneelvereniging "Oefening en Vermaak" * Leefbaarheidsubsidie voor multifunctionele sportvoorziening te Berltsum * Begin het nieuwe jaar goed en vind uw nieuwe uitdaging via Vrijwilligerscentrale Middelsee!
December 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Mei 2013
Maart 2013
Februari 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
Juli 2012
Juni 2012
Mei 2012
April 2012
Maart 2012
Februari 2012
Januari 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
Augustus 2011
Juni 2011
Mei 2011
April 2011
Maart 2011
Februari 2011
Januari 2011
December 2010
November 2010
Oktober 2010
September 2010
Juli 2010
Juni 2010
Mei 2010
April 2010
Maart 2010
Februari 2010
Januari 2010
December 2009
November 2009
Oktober 2009
September 2009
Augustus 2009
Juni 2009