Zondag 29 oktober | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk |

29 oktober 2023 - 09:30 tot 11:00

Info:

Voorganger: Mevr. Lammie de Vries Dronrijp | Organist: Arjen Nauta |
Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Beeld en geluid