Zondag 22 oktober | 9.30 uur | Dienst in de MFC |

22 oktober 2023 - 09:30 tot 11:00

Info:

Voorganger: Drs. Jac. L.de Haan St Annaparochie | Organist: Tjeerd
Lautenbach |
Collecten: 1e coll. KIA (Werelddiaconaat-Indonesië) | 2e coll. Eigen
jeugdwerk