Kerstviering 2022 ***HOOP en VERLANGEN***

14 december 2022 - 15:30 tot 18:00

Info:

Voor alleengaanden in Berltsum en Wier en iedereen vanaf 65 jaar Deze kerstviering wordt georganiseerd door de vrouwenverenigingen en de diaconie van de Protestantse Gemeente Berltsum.

We willen u begroeten in ’t Centrum tussen 15.30 en 16.00 uur voor een ontvangst met koffie/thee.
De kerstviering in de Koepelkerk zal dan rond 16.30 uur beginnen. Er zal een collecte worden gehouden t.b.v. de onkosten.
Vervolgens is er na afloop een broodmaaltijd in ’t Centrum, waar u van harte voor wordt uitgenodigd.
Voor de broodmaaltijd en/of u opgehaald wilt worden, kunt u zich opgeven tot maandag 5 december 2022, bij:
Jeltje Postma, Bûterhoeke 9, tel. 0518-461312 of via de mail: tijsman@hotmail.com 

Locatie: It Centrum

Bûterhoeke 1
9041 AA, Berltsum