Kerkdienst Stille week

04 april 2023 - 08:00 tot 22:00

Info:

dinsdag 04 april | Dienst in de Koepelkerk | Stille week | Organist: Siegfried Derks | Collecten: 1e coll. nvt | 2e coll. nvt

Locatie: Koepelkerk

Tsjerkestrjitte 2
9041AV, Berlikum