Kerkdienst

Zondag - 09:30 tot 11:00

Info:

Zondag 26 maart | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | Voorganger: Ds. Joh. Bakker Stiens | Organist: Arjen Nauta | Collecten: 1e coll. KIA 40-dagentijdcollecte Werelddiaconaat-Bangladesh | 2e coll. Kerk

Locatie: Koepelkerk

Tsjerkestrjitte 2
9041AV, Berlikum