Kerkdienst (vaderdag)

18 juni 2023 - 09:30 tot 11:00

Info:

Voorganger | Ds. Rob Bergsma | Organist: Tjeerd Lautenbach | Collecten: 1e coll. Avondmaalscollecte KIA (Kinderen in de knel-Colombia-Onderwijs voor werkende kinderen) | 2e coll. nvt

Locatie: Koepelkerk

Tsjerkestrjitte 2
9041AV, Berlikum