algemene ledenvergadering De Laatste Eer

19 april 2023 - 19:30 tot 22:00

Info:

Rond 20.15 (voor iedereen) start presentatie door Janneke Abma-Horjus over haar scooterreis naar Rome.

Locatie: It Centrum

Bûterhoeke 1
9041 AA, Berltsum