AED

Veiligheid /AED

Instructie AED’s in Berltsum

Het kan ieder moment gebeuren. Een inwoner of bezoeker van Berltsum verliest het bewustzijn en krijgt een ademhalingsstilstand. Een mogelijke circulatiestilstand kan de oorzaak zijn. Dan is het belangrijk dat u snel ingrijpt, omdat elke seconde telt. Gelukkig heeft Berltsum twee publieke AED’s hangen (met dezelfde pincode) welke 24 uur per dag beschikbaar zijn:

 1. Berlinga State, Hôfsleane 30 en
 2. Sportcomplex SC Berlikum, Sybren Lautenbachplein.
 3. Fysiotherap Jelle Eisinga, Prommehôf 3.
 4. Rondaan, Bitgumerdyk 69.

Wat moet u doen bij een hartcirculatiestilstand?

1. Maak een inschatting van wat er aan de hand is, wanneer u een hartstilstand vermoedt

2. Bel 112. Geef duidelijk aan dat het om een reanimatie gaat en het adres waar het slachtoffer zich bevindt in Berltsum

3. Via de 112-centrale krijgen alle gecertificeerde AED ‘ers die zich aangemeld hebben bij www.hartslagnu.nl onmiddellijk bericht via de mobiele telefoon op welk adres het slachtoffer zich bevindt

4. De hulpverlener gaat direct naar één van beide publieke AED-apparaten bij Berlinga State of SC Berlikum.

Is de hulpverlener binnen 6 minuten bij het slachtoffer met de AED en er is gereanimeerd, dan is de overlevingskans 72% die de hartstilstand overleven!

 

De AED-commissie is erg ingenomen met de spontane medewerking van de sponsors die een bijdrage hebben geleverd. Hartelijk dank voor uw donatie voor deze dorpsvoorziening:

 • Groene Kruis
 • Stichting Berlikumer Belangen
 • Ûndernimmend Berltsum/Wier
 • Pension Welgelegen
 • NL-Doet
 • Losse Fearren
 • stichting Op ‘e Roaster
 • Palet Zorggroep

Doordat SC Berlikum de AED beschikbaar stelt voor publieke doeleinden, zijn er vier publieke AED’s.

Heeft u nog vragen of wilt zich opgeven als hulpverlener, dan kunt u mailen of bellen.

De AED-commissie,
voorbereiding, onderhoud, opgave vrijwilligers & opleiding AED
Dik en Tineke Scholten
mailadres: scholten459@tele2.nl
telefoonnr.: 0518-462505