Kerkdienst online

23-05-2021 - 00:00:09

 Terug naar het overzicht

Info:

Zondag 23 mei | 9.30 uur | Dienst in de Koepelkerk | Pinksteren
Voorganger: Mw. Christa Akkerboom Harlingen | Organist: Tineke Greidanus | Collecten: 1e coll. KIA Zending-Egypte | 2e coll. Kerk

www.pgberltsum.nl