Kerkdienst online

16-05-2021 - 11:00:00

 Terug naar het overzicht

Info:

Zondag 16 mei | 11.00 uur | Dienst in de Koepelkerk | Fryske Tsjinst
Voorganger: Ds. Hinne Wagenaar Jorwerd | Organist: Piety van Dijk | Collecten: 1e coll. Diaconie | 2e coll. Kerk

 

www.pgberltsum.nl