Komt u/kom jij ook een kaarsje aansteken?

22-11-2020 - 10:30:00 tot 12:30:00

 Terug naar het overzicht

Info:

De Koepelkerk is a.s. zondag 22 november voor iedereen geopend tussen 10.30 en 12.30 uur om een kaarsjeaan te steken voor diegenedie je mist.
Voor elke bezoeker is er eenklein presentje ter bemoediging (boekje ‘geborgentranen’)

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ‘eeuwigheidszondag’, gedenken we onze
broeders en zusters die het afgelopen jaar zijn overleden. Aan deze verbondenheid
geven we in het bijzonder uiting op deze zondag.
Tijdens de digitale dienst (die a.s. zondag vanaf 9.30 uur via de website van de
Prot. Gemeente Berltsum gevolgd kan worden , www.pgberltsum.nl) wordt een kaars
voor onze overleden gemeenteleden aangestoken.
Dit jaar is er helaas geen gelegenheid om de kerkdienst persoonlijk bij te wonen. Echter,
aansluitend op de eigenlijke dienst, zal het moment van gedenken voorgezet worden:
Iedereen die graag een kaarsje wil aansteken op deze bijzondere zondag, is tussen
10.30 en 12.30 uur van harte welkom in de Koepelkerk.

Locatie:

Koepelkerk