Kerkdienst in de Kruiskerk

22-11-2020 - 09:30:00

 Terug naar het overzicht

Info:

Laatste zondag kerkelijk jaar, mogelijk een online viering

Voorganger: Mw. Lammie de Vries, Dronrijp

Organist: Tineke Greidanus | Collecten: 1e coll. PKN Pastoraat | 2e coll. Kerk

Locatie:

Berltsum/Kruiskerk