Kerkdienst

18-10-2020 - 09:30:00

 Terug naar het overzicht

Info:

Voorganger: Ds. Adri Terlouw Dronrijp | Organist: Siegfried Derks | Collecten: 1e coll. KIA (werelddiaconaat Rwanda) | 2e coll. Kerk

Locatie:

Koepelkerk