Kerkdienst ( Pinsterzondag)

Info:

Dienst is via internet te beluisteren om 9.30 uur via: www.pgberltsum.nl

Voorganger ds. Bouman uit Leeuwarden, zang: Jolanda Osinga, ouderling van dienst Alje Mulder, organist: Siegfried Derks.