Algemene Ledenvergadering De Laatste Eer met verfrissend tintje (gecanceld I.v.m coranavirus)

02-04-2020 - 20:00:00

 Terug naar het overzicht

Info:

Donderdag 2 april zijn leden en donateurs welkom bij de algemene ledenvergadering, 20.00 uur in ’t Heechhout. De voor een jaarvergadering gebruikelijke agendapunten passeren daar de revue. Een punt dat niet elk jaar op de agenda staat is het voorstel tot wijziging van de statuten. In dit voorstel zijn de statuten aangepast aan het huidige verenigingsrecht. Daarnaast is daarin expliciet opgenomen dat de vereniging gehouden is aan een driejaarlijkse actuariële rapportage. Zo weten wij als bestuur over hoeveel reserve we moeten beschikken om het laatste lid de ledenkorting te kunnen uitbetalen. Best wel droge kost, maar in het belang van onze leden.

Ledenpas

Veel leuker, en voor uitvaartverenigingen uniek, introduceren wij de ledenpas voor onze leden en donateurs. Deze pas geeft recht op kortingen bij verschillende leveranciers. Op dit moment bij Notariaat De Vries en Feenstra, Jelle Eijzenga Fysiotherapie, Miedema Makelaars, Ria Algra Afscheidsfotograaf Friesland en Digitale Nazorg.

We zijn op dit idee gekomen omdat we ook voor onze leden en donateurs ‘bij leven’ iets willen betekenen. Dat maakt het nog aantrekkelijker om je aan te sluiten bij onze vereniging. De grootste van het dorp, midden in de mienskip.

Bezoek onze website dleberlikum.nl voor meer informatie.

***


--
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Berlikum
Ria Algra | secretaris/penningmeester Krússtrjitte 2 | 9041 BV Berltsum |Telefoon 0653 64 03 98
Bank Uitvaartvereniging De Laatste Eer NL09 RABO 0119 3664 44
Internet www.dleberlikum.nl

Locatie:

Heechhout

Entree:

gratis