Kerkdienst Paaszondag

12-04-2020 - 09:30:00

 Terug naar het overzicht

Info:

Voorganger Ds. Adri Terlouw Dronrijp

Organist Piety van Dijk

Collecten: 1e coll. Paascollecte - Kinderen in de knel -India

2e coll. Kerk

Locatie:

Koepelkerk